ˆ

wzory dokumentów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego - procedura konkursowa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-21 13:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

19 sierpnia 2016 r. opublikowano  rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):
Rozporządzenie określa:
1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2)      ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3)      wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4)      wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych 
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)
- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.    
Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.
Najważniejsze zmiany:
–  opracowano odrębny wzór oferty, umowy i sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a,
– zrezygnowano z konieczności podawania niektórych danych dotyczących np. daty wpisu lub rejestracji organizacji, numeru NIP i REGON oraz numeru wpisu do rejestru przedsiębiorców i przedmiotu działalności gospodarczej,
– wprowadzono możliwość oszacowania przez oferenta w kosztorysie zadania wartości wkładu rzeczowego w zakresie w jakim będzie on wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego,
– wprowadzono szereg zmian o charakterze porządkowym wpływających na jasność i czytelność wzorów. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2016-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2016-11-21 13:39:05
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2016-11-21 13:42:51
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2016-11-21 13:42:51
Artykuł był wyświetlony: 1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wzory dokumentów na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego - tryb uproszczony (pozakonkursowy)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-21 13:45:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570) dotyczy realizacji zadań  w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2016-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2016-11-21 13:45:42
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2016-11-21 13:48:37
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2016-11-21 13:52:20
Artykuł był wyświetlony: 1386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu