ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Szczegóły informacji

Zbywanie lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

Wydział: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2018-10-25 11:25:13

Termin załatwienia

brak określonego terminu

Osoba kontaktowa

Natalia Włodarczyk, pok. 104

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, pok. 104

Telefon kontaktowy

068 455-81-41

Adres e-mail

n.wlodarczyk@gubin.pl

Miejsce odbioru

ul.Piastowska 24

Wymagane Dokumenty

Podstawa prawna:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ),
- art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ( w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
- art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. z późn. zm.),
- uchwała nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 r.. w sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
- Kodeks Cywilny.
 
Wymagane dokumenty:

Dostarczone przez stronę
- wniosek w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego druk do pobrania - pok. nr 104.
 
Zbierane przez wydział realizujący zadanie
- opis i mapa z naniesioną lokalizacją sprzedawanej nieruchomości – wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w przypadku podziału nieruchomości – odpis z księgi wieczystej wydany przez VIII wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gubinie,
- operat szacunkowy określający wartość nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego ( za określoną opłatą ),
- szkic obrazujący kondygnacje budynku, na których znajdują się: lokal i pomieszczenia przynależne do lokalu sporządzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,
- zaświadczenie stwierdzające „ samodzielny” charakter sprzedawanego lokalu wydane przez Starostwo Powiatowe,
- w przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków wymagana jest zgoda na sprzedaż Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Uwagi:

Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się z równoczesną sprzedażą lub oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego dla racjonalnego
korzystania z budynku, w którym się lokal znajduje na podstawie obowiązującej
uchwały Nr VII.38.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 marca 2011 r. w
sprawie określenia zasad przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych, w tym
ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.:
Sprzedaż lokali – z zastosowaniem następujących bonifikat:
- 50 % ceny, gdy nabywca lokalu płaci cenę nabycia do dnia zawarcia umowy,
- 40 % ceny, gdy nabywca lokalu bedzie płacił cenę nabycia w ratach.
 
Warunkiem uzyskania bonifikaty jest:
- brak zaległości nabywcy z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego na dzień sprzedaży oraz brak roszczeń nabywcy wobec wynajmującego o zwrot kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.
 
Nabycie gruntu może nastąpić na własność lub w użytkowanie wieczyste.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 15%
wartości ułamkowej części gruntu lub na własność. Ratalna sprzedaż lokalu lub gruntu odbywa się z zachowaniem następujących warunków:
- zapłata ceny może być rozłożona na roczne raty, płatne w okresie 10 lat,
- pierwsza rata nie może być niższa niż 10 % wartosci,
- rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu równemu stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
- raty wraz z oprocentowaniem płatne e terminie do 30 czerwca każdego roku.
 
 

Czas realizacji

- termin ustawowy - nie mają zastosowania przepisy rozdziału 7 kpa - 1 m-c od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji

Opłaty

Opłata skarbowa: - Nie przysługuje ( art. 2, ust. 1 pkt 1 lit. „g” ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ), Inne opłaty: - cena lokalu + cena ułamkowej części gruntu – w przypadku sprzedaży ułamkowej części gruntu na własność, - cena lokalu + I-sza opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntu – w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, - zwrot kosztów przygotowania dokumentacji potrzebnej do sprzedaży nieruchomości, - koszty zawarcia umowy notarialnej sprzedaży ( wg taksy notarialnej ), - koszty są za założenie księgi wieczystej i dokonanie w niej wpisu prawa własności lokalu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Orzechowska Data wytworzenia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Orzechowska Data wprowadzenia do BIP 0000-00-00 00:00:00
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kuchta Data udostępnienia informacji: 2018-10-25 11:25:13
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Banach Data ostatniej zmiany: 2018-10-25 11:26:00
Artykuł był wyświetlony: 2965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu