ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3849
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2810
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12761
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 60839
Wydział Komunalny i Inwestycji 12815
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 11642
Wydział Europejski 7972
Urząd Stanu Cywilnego 26319
Pełnomocnik ds. Uzależnień 10511
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7951
Straż Miejska 11370
Gubińska Rada Seniorów 5650
Rada Miejska 5798
Młodzieżowa Rada Miasta 3603
kadencja 2015/2016 631
kadencja 2016/2017 782
WYBORY 8288
Wybory do samorządu terytorailnego 22122
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 7883
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19571
Przedszkole Miejskie nr 1 483
Informacje podstawowe 9599
Kierownictwo 4745
Przedmiot działalności 4837
Przedszkole Miejskie nr 2 586
Informacje podstawowe 12687
Kierownictwo 4355
Przedmiot działalności 4442
Przedszkole Miejskie nr 3 619
Informacje podstawowe 9607
Kierownictwo 4683
Przedmiot działalności 5013
Szkoła Podstawowa nr 2 1405
Informacje podstawowe 11175
Kierownictwo 4924
Przedmiot działalności 4771
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9741
Kierownictwo 4721
Przedmiot działalności 4767
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6837
Informacje podstawowe 3858
Kierownictwo 4545
Przedmiot działalności 4941
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 6138
Informacje podstawowe 4937
Kierownictwo 5110
Przedmiot działalności 4984
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2838
Gminne osoby prawne 17635
Gubiński Dom Kultury 1026
Informacje podstawowe 10449
Kierownictwo 5201
Przedmiot działalności 5513
Biblioteka Miejska 1826
Informacje podstawowe 9836
Kierownictwo 5032
Przedmiot działalności 5315
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 10618
Gubiński Dom Kultury 3916
Miejska Biblioteka Publiczna 3960
Inne jednostki organizacyjne gminy 20810
Miejski Ośrodek Sportu 2375
Informacje podstawowe 10685
Kierownictwo 5111
Przedmiot działalności 4965
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6964
Informacje podstawowe 15214
Kierownictwo 6111
Przedmiot działalności 5614
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6080
Informacje podstawowe 3570
Kierownictwo 3671
Przedmiot działalności 3051
Spółki z udziałem gminy 15486
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1772
Informacje podstawowe 12246
Organy spółki 7136
Przedmiot działalności 5070
Struktura własnościowa 4759
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 320
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5520
Informacje podstawowe 5535
Organy społki 6013
Przedmiot działalności 4816
Struktura własnościowa 4792
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 261
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 209
Informacje podstawowe 365
Organy spółki 417
Przedmiot działalności 372
Struktura własnościowa 365
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 190
Informacje podstawowe 391
Organy spółki 371
Przedmiot działalności 406
Struktura wlasnościowa 377
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 208
Informacje podstawowe 306
Organy spółki 268
Przedmiot działalności 269
Struktura włsanościowa 275
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 410
Informacje podstawowe 388
Organy spółki 347
Przedmiot działalności 386
Struktura wlasnościowa 438
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 197
Konsultacje społeczne 2029
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 14700
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4686
Pożytek publiczny 7154
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5792
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 6114
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 27687
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 25990
wzory dokumentów 7114
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 12789
Ochrona środowiska 14745
Usuwanie azbestu 1214
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2977
Ogłoszenia 8579
Komunikaty 10124
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 21285
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4079
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4821
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5700
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 17580
postanowienia 11581
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 8378
analizy porealizacyjne 2187
Program ochrony środowiska 8401
Ochrona przyrody 3725
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3668
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2062
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5487
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 709
Gospodarka odpadami komunalnymi 8890
Rejestr działalności regulowanej 13993
Zamówienia publiczne 280320
Aktualne ogłoszenia 322507
W toku 274207
Archiwum 274706
Wyniki innych postępowań 182499
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 774
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 92647
Ogłoszenia o naborze 130014
Postępowania w toku 70502
Wyniki naboru 98288
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 101228
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 118912
Oferty inwestycyjne 11006
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 450
Akty prawne (do 2013r.) 30023
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6976
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8203
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4678
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5715
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6211
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3522
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4411
styczeń 2006r. 4652
luty 2006 4401
marzec 2006 4333
kwiecień 2006 4200
maj 2006 4256
czerwiec 2006 4053
lipiec 2006 4054
sierpień 2006 4086
wrzesień 2006 4117
październik 2006 4131
listopad 2006 4736
grudzień 2006 3790
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4164
styczeń 2007 4040
luty 2007 4014
marzec 2007 4382
kwiecień 2007 4316
maj 2007 3907
czerwiec 2007 4065
lipiec 2007 3833
sierpień 2007 4239
wrzesień 2007 3825
październik 2007 3752
listopad 2007 3657
grudzień 2007 3963
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3595
styczeń 2008 3902
luty 2008 3800
marzec 2008 3839
kwiecień 2008 3731
maj 2008 3704
czerwiec 2008 3725
lipiec 2008 3860
sierpień 2008 3871
wrzesień 2008 3696
październik 2008 3744
listopad 2008 3635
grudzień 2008 3653
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3369
styczeń 2009 3833
luty 2009 3518
marzec 2009 4311
kwiecień 2009 3482
maj 2009 4076
czerwiec 2009 3896
lipiec 2009 2981
sierpień 2009 3503
wrzesień 2009 3843
październik 2009 3757
listopad 2009 3701
grudzień 2009 3711
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2497
styczeń 2010 3670
luty 2010 4036
marzec 2010 3691
kwiecień 2010 3377
maj 2010 3984
czerwiec 2010 3847
lipiec 2010 3565
sierpień 2010 3938
wrzesień 2010 3314
październik 2010 3362
listopad 2010 3163
grudzień 2010 6675
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2627
styczeń 2011 4905
luty 2011 4476
marzec 2011 4432
kwiecień 2011 3613
maj 2011 4219
czerwiec 2011 3710
lipiec 2011 3192
sierpień 2011 3298
wrzesień 2011 3491
październik 2011 3557
listopad 2011 4157
grudzień 2011 3170
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2654
styczeń 2012 3353
luty 2012 2955
marzec 2012 3216
kwiecień 2012 2842
maj 2012 2812
czerwiec 2012 2909
lipiec 2012 2792
sierpień 2012 3102
wrzesień 2012 4628
październik 2012 7424
listopad 2012 5091
grudzień 2012 6096
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2220
styczeń 2013 6804
luty 2013 5633
marzec 2013 3094
kwiecień 2013 3155
maj 2013 3056
czerwiec 2013 6030
lipiec 2013 3109
sierpień 2013 4021
wrzesień 2013 4080
październik 2013 3790
listopad 2013 3631
grudzień 2013 3763
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5068
styczeń 2006 4787
luty 2006 4514
marzec 2006 4616
kwiecień 2006 4518
maj 2006 4245
czerwiec 2006 4350
wrzesień 2006 6193
październik 2006 4262
listopad 2006 4199
grudzień 2006 4694
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4377
styczeń 2007 4008
luty 2007 4103
marzec 2007 4148
kwiecień 2007 3832
maj 2007 4164
czerwiec 2007 3960
sierpień 2007 3799
wrzesień 2007 4290
październik 2007 4062
listopad 2007 3985
grudzień 2007 4396
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4013
luty 2008 4263
marzec 2008 4079
kwiecień 2008 3793
maj 2008 3876
czerwiec 2008 3664
sierpień 2008 3706
październik 2008 3890
listopad 2008 6583
grudzień 2008 4333
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3760
styczeń 2009 3715
luty 2009 4011
marzec 2009 3954
kwiecień 2009 3692
maj 2009 3763
czerwiec 2009 3653
sierpień 2009 4975
wrzesień 2009 2722
październik 2009 3678
listopad 2009 3444
grudzień 2009 3635
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3341
styczeń 2010 3478
luty 2010 3499
kwiecień 2010 4549
maj 2010 3387
24 czerwca 2010 3561
28 czerwca 2010 3169
sierpień 2010 3015
10 września 2010 4113
24 września 2010r. 4824
15 października 2010 3410
10 listopada 2010 4162
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4628
rok 2010 2385
30 listopada 2010 r. 3229
6 grudnia 2010 r. 3802
21 grudnia 2010 3333
28 grudnia 2010 4472
rok 2011 4172
13 stycznia 2011r. 3371
24 lutego 2011r. 3611
24 marca 2011 r. 3564
5 kwietnia 2011 r. 5239
12 maja 2011r. 16591
30 czerwca 2011r. 14117
11 sierpnia 2011r. 4814
31 sierpnia 2011r. 2782
23 września 2011r. 2708
7 października 2011r. 2780
27 października 2011r. 3167
30 listopada 2011r. 3004
8 grudnia 2011r. 2737
20 grudnia 2011r. 3298
29 grudnia 2011r. 3137
rok 2012 2409
26 stycznia 2012 2751
29 lutego 2012r. 2549
28 marca 2012r. 3497
10 maja 2012 r. 3103
28 czerwca 2012 r. 3558
26 lipca 2012 r. 2537
28 września 2012 r. 3276
19 października 2012 r. 2847
15 listopada 5937
23 listopada 3152
29 listopada 6375
28 grudnia 7428
rok 2013 3576
12 lutego 2801
28 marca 3850
25 kwietnia 2345
29 maja 2264
27 czerwca 2316
13 sierpnia 2731
26 września 4236
31 października 3852
27 listopada 2721
12 grudnia 3020
30 grudnia 4183
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 284123
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1551
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 184741
Dzienniki Ustaw 1825
Monitory Polskie 1800
Dzienniki Urzędowe 1677
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1858
Architektura 14691
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7952
Planowanie przestrzenne - plany 20908
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 18021
Studium uwarunkowań 20960
Rewitalizacja 4756
Ogłoszenia o przetargach 127251
Rozstrzygnięte 31393
Unieważnione 29269
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12001
rok 2006 5192
rok 2007 6367
rok 2008 5611
rok 2009 5004
rok 2010 5399
Kontrole zewnętrzne 92
rok 2015 3486
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1711
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 978
Wojewoda Lubuski 1387
Regionala Izba Obrachunkowa 1398
rok 2016 148
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 171
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 171
rok 2017 132
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 162
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 173
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 160
Lubuski Urząd Wojewódzki 141
Co i jak w urzędzie 222890
Wydziały 76233
Sprawy 113767
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3313
Informacja dla osób niesłyszących 7556
Petycje 2613
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1701
Sposób realizacji petycji 1072
Zgromadzenia publiczne 3507
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 161
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1401
rok 2010 6558
rok 2011 9578
rok 2012 11927
rok 2013 6068
rok 2014 8058
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3290
rok 2014 1466
rok 2015 4615
rok 2016 1694
rok 2017 1061
Udostępnianie informacji publicznej 1576
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1383
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23790
Radni 1243
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8338
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5123
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4556
Oświadczenia za rok 2007 5237
Oświadczenia za rok 2006 4606
Oświadczenia za rok 2008 4617
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4661
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4531
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4324
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4070
Oświadczenia za rok 2005 22476
Oświadczenia za rok 2002 25641
Oświadczenia za rok 2004 22730
Oświadczenia za rok 2003 23222
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4983
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2485
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8224
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4422
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6262
Oświadczenia za rok 2009 5386
dodatkowe oświadczenia 3005
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4610
Oświadczenia za rok 2005 25274
Oświadczenia majątkowe za 2006 5056
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5117
Oświadczenia za 2004r. 25295
Oświadczenia za rok 2003r. 25207
Oświdczenia za rok 2002 24218
Pracownicy Urzędu Miejskiego 308
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7600
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5705
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3889
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6568
Oświadczenia za 2009 rok 5283
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1413
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3515
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3276
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4669
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4209
Oświadczenia za rok 2007 5384
Oświadczenia za rok 2006 23398
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4804
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3958
Oświadczenia za rok 2005 18808
Oświadczenia za rok 2004 19618
Oświadczenia za rok 2003 17520
Oświadczenia za 2002r. 20382
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 106825
Sprawozdania z wykonania budżetu 5701
Sprawozdanie za 2005r. 3073
Sprawozdanie za 2006r. 2930
Sprawozdanie za 2007r. 3057
Sprawozdanie za 2008r. 3022
Sprawozdanie za 2009r. 3089
Sprawozdanie za 2010r. 3606
Sprawozdanie za 2011r. 1812
sprawozdania kwartalne 2437
sprawozdania półroczne 2344
sprawozdanie roczne 4599
Sprawozdanie za 2012r. 2153
sprawozdania kwartalne 6931
sprawozdania półroczne 2534
sprawozdanie roczne 2494
Sprawozdania za 2013r. 1897
Sprawozdania kwartalne 4934
Sprawozdania półroczne 2319
Sprawozdania roczne 2039
Sprawozdania za 2014r. 1066
Sprawozdania kwartalne 3243
Sprawozdania półroczne 1790
Sprawozdania roczne 1537
Sprawozdanie za 2015r. 812
Sprawozdania kwartalne 2641
Sprawozdania półroczne 638
Sprawozdania roczne 960
Sprawozdania za 2016 r. 544
Sprawozdania kwartalne 1931
Sprawozdania półroczne 528
Sprawozdania roczne 804
Sprawozdania za 2017 r. 248
Sprawozdania kwartalne 670
Sprawozdania półroczne 363
Sprawozdania roczne 132
Majątek miasta 14074
Budżet 6171
Budżet na 2006r. 6413
Budżet na 2007r. 4234
Budżet na 2008r. 4074
Budżet na 2009r. 4177
Budżet na 2010r. 4015
Budżet na 2011r. 3980
Budżet na 2012r. 3073
Budżet na 2013r. 2683
Budżet na 2014r. 1941
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3838
rok 2009 3899
rok 2010 3283
rok 2011 5256
rok 2012 2260
rok 2013 5159
rok 2014 4551
rok 2015 3325
rok 2016 1871
rok 2017 470
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 22368
Informacje o wykonaniu budżetu 3137
rok 2007 3720
rok 2008 7771
rok 2009 2377
Informacja o stanie mienia komunalnego 3523
na dzień 31 grudnia 2012r. 2389
na dzień 31 grudnia 2011r. 2724
na dzień 31 grudnia 2010r. 3479
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3120
na dzień 30 września 2008r. 3722
na dzień 30 września 2007r. 3782
na dzień 30 września 2006r. 3594
na dzień 30 września 2005r. 3740
na dzień 31 grudnia 2013r. 1435
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1314
na dzień 31 grudnia 2015 r. 793
Informacje o biuletynie 13268
Redakcja serwisu 5022
Elektroniczna skrzynka podawcza 12940

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12265
Instrukcja 11448
O biuletynie 10478
Zespół redakcyjny 12087
Statystyki 7075
Rejestr zmian 798481
Mapa biuletynu 5804
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu