ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3189
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2154
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12305
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 59056
Wydział Komunalny i Inwestycji 12284
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 11027
Wydział Europejski 7663
Urząd Stanu Cywilnego 25559
Pełnomocnik ds. Uzależnień 9964
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7657
Straż Miejska 10721
Gubińska Rada Seniorów 5161
Rada Miejska 5034
Młodzieżowa Rada Miasta 3084
kadencja 2015/2016 384
kadencja 2016/2017 480
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19189
Przedszkole Miejskie nr 1 402
Informacje podstawowe 9297
Kierownictwo 4576
Przedmiot działalności 4637
Przedszkole Miejskie nr 2 549
Informacje podstawowe 12314
Kierownictwo 4207
Przedmiot działalności 4340
Przedszkole Miejskie nr 3 584
Informacje podstawowe 9310
Kierownictwo 4516
Przedmiot działalności 4867
Szkoła Podstawowa nr 2 1359
Informacje podstawowe 10800
Kierownictwo 4760
Przedmiot działalności 4617
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9455
Kierownictwo 4576
Przedmiot działalności 4616
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6652
Informacje podstawowe 3769
Kierownictwo 4380
Przedmiot działalności 4780
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 5968
Informacje podstawowe 4738
Kierownictwo 4944
Przedmiot działalności 4819
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2265
Gminne osoby prawne 17298
Gubiński Dom Kultury 1001
Informacje podstawowe 10208
Kierownictwo 5024
Przedmiot działalności 5349
Biblioteka Miejska 1755
Informacje podstawowe 9522
Kierownictwo 4833
Przedmiot działalności 5135
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 9944
Gubiński Dom Kultury 3581
Miejska Biblioteka Publiczna 3647
Inne jednostki organizacyjne gminy 20390
Miejski Ośrodek Sportu 2228
Informacje podstawowe 10315
Kierownictwo 4943
Przedmiot działalności 4797
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6700
Informacje podstawowe 14905
Kierownictwo 5939
Przedmiot działalności 5477
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5924
Informacje podstawowe 3473
Kierownictwo 3577
Przedmiot działalności 2956
Spółki z udziałem gminy 15188
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1705
Informacje podstawowe 11895
Organy spółki 6710
Przedmiot działalności 4884
Struktura własnościowa 4584
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 130
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5396
Informacje podstawowe 5356
Organy społki 5747
Przedmiot działalności 4656
Struktura własnościowa 4650
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 78
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 116
Informacje podstawowe 192
Organy spółki 212
Przedmiot działalności 203
Struktura własnościowa 197
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 106
Informacje podstawowe 219
Organy spółki 206
Przedmiot działalności 221
Struktura wlasnościowa 213
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 106
Informacje podstawowe 142
Organy spółki 125
Przedmiot działalności 125
Struktura włsanościowa 135
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 262
Informacje podstawowe 219
Organy spółki 166
Przedmiot działalności 205
Struktura wlasnościowa 236
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 12949
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4333
Pożytek publiczny 7146
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5344
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5410
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 24930
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 22807
wzory dokumentów 6647
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 10583
Ochrona środowiska 14366
Usuwanie azbestu 879
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2419
Ogłoszenia 8216
Komunikaty 9291
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 18186
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3838
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4625
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5490
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 15525
postanowienia 10385
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 7530
analizy porealizacyjne 2107
Program ochrony środowiska 7896
Ochrona przyrody 3575
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3487
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 1978
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5210
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 189
Gospodarka odpadami komunalnymi 8265
Rejestr działalności regulowanej 13005
Zamówienia publiczne 252150
Aktualne ogłoszenia 283646
W toku 239790
Archiwum 248897
Wyniki innych postępowań 151393
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 510
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 89087
Ogłoszenia o naborze 124050
Postępowania w toku 66936
Wyniki naboru 84300
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 88611
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 111325
Oferty inwestycyjne 10449
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 35
Akty prawne (do 2013r.) 29157
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6776
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7833
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4454
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5521
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 5981
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3397
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4269
styczeń 2006r. 4487
luty 2006 4263
marzec 2006 4162
kwiecień 2006 4008
maj 2006 4118
czerwiec 2006 3877
lipiec 2006 3860
sierpień 2006 3907
wrzesień 2006 3924
październik 2006 3943
listopad 2006 4572
grudzień 2006 3608
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4027
styczeń 2007 3848
luty 2007 3829
marzec 2007 4137
kwiecień 2007 4148
maj 2007 3751
czerwiec 2007 3883
lipiec 2007 3671
sierpień 2007 4058
wrzesień 2007 3623
październik 2007 3592
listopad 2007 3494
grudzień 2007 3761
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3473
styczeń 2008 3736
luty 2008 3631
marzec 2008 3671
kwiecień 2008 3580
maj 2008 3554
czerwiec 2008 3533
lipiec 2008 3691
sierpień 2008 3730
wrzesień 2008 3531
październik 2008 3599
listopad 2008 3459
grudzień 2008 3483
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3242
styczeń 2009 3675
luty 2009 3337
marzec 2009 4085
kwiecień 2009 3351
maj 2009 3966
czerwiec 2009 3676
lipiec 2009 2845
sierpień 2009 3319
wrzesień 2009 3628
październik 2009 3586
listopad 2009 3550
grudzień 2009 3580
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2374
styczeń 2010 3575
luty 2010 3815
marzec 2010 3501
kwiecień 2010 3192
maj 2010 3827
czerwiec 2010 3744
lipiec 2010 3373
sierpień 2010 3727
wrzesień 2010 3141
październik 2010 3178
listopad 2010 2981
grudzień 2010 6293
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2492
styczeń 2011 4698
luty 2011 4224
marzec 2011 4232
kwiecień 2011 3415
maj 2011 4007
czerwiec 2011 3518
lipiec 2011 3024
sierpień 2011 3120
wrzesień 2011 3337
październik 2011 3385
listopad 2011 3939
grudzień 2011 2983
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2541
styczeń 2012 3170
luty 2012 2798
marzec 2012 3049
kwiecień 2012 2706
maj 2012 2675
czerwiec 2012 2739
lipiec 2012 2639
sierpień 2012 2898
wrzesień 2012 4240
październik 2012 6798
listopad 2012 4861
grudzień 2012 5605
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2127
styczeń 2013 6272
luty 2013 5097
marzec 2013 2738
kwiecień 2013 2795
maj 2013 2888
czerwiec 2013 5171
lipiec 2013 2756
sierpień 2013 3488
wrzesień 2013 3787
październik 2013 3347
listopad 2013 3221
grudzień 2013 3356
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 4952
styczeń 2006 4621
luty 2006 4368
marzec 2006 4431
kwiecień 2006 4324
maj 2006 4076
czerwiec 2006 4176
wrzesień 2006 5919
październik 2006 4100
listopad 2006 4043
grudzień 2006 4513
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4258
styczeń 2007 3841
luty 2007 3989
marzec 2007 3975
kwiecień 2007 3679
maj 2007 3977
czerwiec 2007 3761
sierpień 2007 3638
wrzesień 2007 4099
październik 2007 3894
listopad 2007 3827
grudzień 2007 4231
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3913
luty 2008 4085
marzec 2008 3899
kwiecień 2008 3640
maj 2008 3726
czerwiec 2008 3497
sierpień 2008 3533
październik 2008 3734
listopad 2008 6244
grudzień 2008 4177
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3645
styczeń 2009 3556
luty 2009 3820
marzec 2009 3782
kwiecień 2009 3581
maj 2009 3612
czerwiec 2009 3501
sierpień 2009 4717
wrzesień 2009 2636
październik 2009 3527
listopad 2009 3280
grudzień 2009 3457
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3242
styczeń 2010 3288
luty 2010 3342
kwiecień 2010 4314
maj 2010 3212
24 czerwca 2010 3417
28 czerwca 2010 3028
sierpień 2010 2839
10 września 2010 3955
24 września 2010r. 4572
15 października 2010 3217
10 listopada 2010 3951
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4469
rok 2010 2295
30 listopada 2010 r. 3055
6 grudnia 2010 r. 3621
21 grudnia 2010 3174
28 grudnia 2010 4240
rok 2011 3981
13 stycznia 2011r. 3191
24 lutego 2011r. 3466
24 marca 2011 r. 3377
5 kwietnia 2011 r. 4872
12 maja 2011r. 15318
30 czerwca 2011r. 13114
11 sierpnia 2011r. 4448
31 sierpnia 2011r. 2639
23 września 2011r. 2556
7 października 2011r. 2640
27 października 2011r. 2972
30 listopada 2011r. 2846
8 grudnia 2011r. 2587
20 grudnia 2011r. 3117
29 grudnia 2011r. 2946
rok 2012 2305
26 stycznia 2012 2582
29 lutego 2012r. 2402
28 marca 2012r. 3222
10 maja 2012 r. 2872
28 czerwca 2012 r. 3333
26 lipca 2012 r. 2455
28 września 2012 r. 3063
19 października 2012 r. 2658
15 listopada 5466
23 listopada 2973
29 listopada 5849
28 grudnia 6856
rok 2013 3443
12 lutego 2629
28 marca 3530
25 kwietnia 2244
29 maja 2127
27 czerwca 2178
13 sierpnia 2607
26 września 4031
31 października 3492
27 listopada 2496
12 grudnia 2782
30 grudnia 3639
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 204583
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1411
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 111568
Dzienniki Ustaw 1638
Monitory Polskie 1567
Dzienniki Urzędowe 1482
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1613
Architektura 14351
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7424
Planowanie przestrzenne - plany 19065
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 16284
Studium uwarunkowań 20379
Rewitalizacja 4608
Ogłoszenia o przetargach 105286
Rozstrzygnięte 21114
Unieważnione 24364
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11717
rok 2006 4958
rok 2007 6098
rok 2008 5401
rok 2009 4823
rok 2010 5171
Kontrole zewnętrzne 89
rok 2015 2987
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1411
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 787
Wojewoda Lubuski 1077
Regionala Izba Obrachunkowa 1146
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 2950
rok 2014 1366
rok 2015 3877
rok 2016 1299
rok 2017 430
Co i jak w urzędzie 203551
Wydziały 65016
Sprawy 102876
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3084
Informacja dla osób niesłyszących 7125
Petycje 2173
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1172
Sposób realizacji petycji 791
Zgromadzenia publiczne 2741
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1397
rok 2010 6347
rok 2011 9278
rok 2012 11648
rok 2013 5592
rok 2014 7168
Udostępnianie informacji publicznej 1092
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 924
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23544
Radni 1241
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7868
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 4926
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4381
Oświadczenia za rok 2007 5085
Oświadczenia za rok 2006 4428
Oświadczenia za rok 2008 4457
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4476
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4288
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4130
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3911
Oświadczenia za rok 2005 21192
Oświadczenia za rok 2002 24421
Oświadczenia za rok 2004 21509
Oświadczenia za rok 2003 21899
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4775
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2480
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7614
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4252
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6136
Oświadczenia za rok 2009 5232
dodatkowe oświadczenia 2849
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4443
Oświadczenia za rok 2005 23976
Oświadczenia majątkowe za 2006 4899
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 4962
Oświadczenia za 2004r. 23851
Oświadczenia za rok 2003r. 23693
Oświdczenia za rok 2002 23006
Pracownicy Urzędu Miejskiego 304
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7140
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5552
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3691
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6313
Oświadczenia za 2009 rok 5108
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1327
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3340
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3104
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4517
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4070
Oświadczenia za rok 2007 5250
Oświadczenia za rok 2006 22160
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4645
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3811
Oświadczenia za rok 2005 17907
Oświadczenia za rok 2004 18732
Oświadczenia za rok 2003 16593
Oświadczenia za 2002r. 19942
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 87932
Sprawozdania z wykonania budżetu 5400
Sprawozdanie za 2005r. 2891
Sprawozdanie za 2006r. 2763
Sprawozdanie za 2007r. 2866
Sprawozdanie za 2008r. 2838
Sprawozdanie za 2009r. 2933
Sprawozdanie za 2010r. 3356
Sprawozdanie za 2011r. 1730
sprawozdania kwartalne 2310
sprawozdania półroczne 2214
sprawozdanie roczne 4164
Sprawozdanie za 2012r. 2059
sprawozdania kwartalne 6367
sprawozdania półroczne 2398
sprawozdanie roczne 2295
Sprawozdania za 2013r. 1813
Sprawozdania kwartalne 4561
Sprawozdania półroczne 2171
Sprawozdania roczne 1867
Sprawozdania za 2014r. 1020
Sprawozdania kwartalne 2950
Sprawozdania półroczne 1618
Sprawozdania roczne 1400
Sprawozdanie za 2015r. 752
Sprawozdania kwartalne 2464
Sprawozdania półroczne 524
Sprawozdania roczne 813
Sprawozdania za 2016 r. 443
Sprawozdania kwartalne 1525
Sprawozdania półroczne 340
Sprawozdania roczne 523
Sprawozdania za 2017 r. 118
Sprawozdania kwartalne 259
Sprawozdania półroczne 77
Sprawozdania roczne 49
Informacje o biuletynie 13021
Redakcja serwisu 4860
Majątek miasta 13789
Budżet 5954
Budżet na 2006r. 6137
Budżet na 2007r. 4090
Budżet na 2008r. 3915
Budżet na 2009r. 4020
Budżet na 2010r. 3872
Budżet na 2011r. 3807
Budżet na 2012r. 2894
Budżet na 2013r. 2501
Budżet na 2014r. 1765
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3661
rok 2009 3749
rok 2010 3150
rok 2011 4976
rok 2012 2127
rok 2013 4764
rok 2014 4009
rok 2015 2762
rok 2016 1376
rok 2017 90
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21116
Informacja o stanie mienia komunalnego 3417
na dzień 31 grudnia 2012r. 2267
na dzień 31 grudnia 2011r. 2599
na dzień 31 grudnia 2010r. 3315
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 2988
na dzień 30 września 2008r. 3582
na dzień 30 września 2007r. 3628
na dzień 30 września 2006r. 3437
na dzień 30 września 2005r. 3595
na dzień 31 grudnia 2013r. 1304
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1179
na dzień 31 grudnia 2015 r. 642
Informacje o wykonaniu budżetu 3048
rok 2007 3589
rok 2008 7447
rok 2009 2309
Elektroniczna skrzynka podawcza 12584

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11483
Instrukcja 11225
O biuletynie 10244
Zespół redakcyjny 11825
Statystyki 6788
Rejestr zmian 716142
Mapa biuletynu 5568
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu