ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 4776
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 3669
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 13339
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 63004
Wydział Komunalny i Inwestycji 13475
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 12403
Wydział Europejski 8356
Urząd Stanu Cywilnego 27135
Pełnomocnik ds. Uzależnień 11072
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 8297
Straż Miejska 12024
Gubińska Rada Seniorów 6427
Rada Miejska 6823
Młodzieżowa Rada Miasta 4190
kadencja 2015/2016 883
kadencja 2016/2017 1088
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 4141
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 8316
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 2821
WYBORY 8308
Wybory do samorządu terytorailnego 24568
Nabór kandydatów na urzędników wyborczych 140
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 8291
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20095
Przedszkole Miejskie nr 1 597
Informacje podstawowe 10038
Kierownictwo 4936
Przedmiot działalności 5035
Przedszkole Miejskie nr 2 629
Informacje podstawowe 13147
Kierownictwo 4512
Przedmiot działalności 4577
Przedszkole Miejskie nr 3 667
Informacje podstawowe 10014
Kierownictwo 4852
Przedmiot działalności 5172
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6366
Informacje podstawowe 5112
Kierownictwo 5299
Szkoła Podstawowa nr 2 1428
Informacje podstawowe 11671
Kierownictwo 5063
Przedmiot działalności 4916
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10080
Kierownictwo 4839
Przedmiot działalności 4918
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7074
Informacje podstawowe 3985
Kierownictwo 4727
Przedmiot działalności 5135
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 3624
Gminne osoby prawne 18149
Gubiński Dom Kultury 1030
Informacje podstawowe 10800
Kierownictwo 5405
Przedmiot działalności 5656
Biblioteka Miejska 1992
Informacje podstawowe 10234
Kierownictwo 5249
Przedmiot działalności 5494
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 11301
Gubiński Dom Kultury 4166
Miejska Biblioteka Publiczna 4306
Inne jednostki organizacyjne gminy 21317
Miejski Ośrodek Sportu 2499
Informacje podstawowe 11103
Kierownictwo 5306
Przedmiot działalności 5117
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7233
Informacje podstawowe 15538
Kierownictwo 6269
Przedmiot działalności 5768
Warsztaty Terapii Zajęciowej 6314
Informacje podstawowe 3683
Kierownictwo 3786
Przedmiot działalności 3192
Spółki z udziałem gminy 15915
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1830
Informacje podstawowe 12698
Organy spółki 7518
Przedmiot działalności 5304
Struktura własnościowa 4963
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 540
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5680
Informacje podstawowe 5733
Organy społki 6247
Przedmiot działalności 4957
Struktura własnościowa 4937
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 483
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 324
Informacje podstawowe 545
Organy spółki 607
Przedmiot działalności 507
Struktura własnościowa 550
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 298
Informacje podstawowe 580
Organy spółki 563
Przedmiot działalności 638
Struktura wlasnościowa 538
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 323
Informacje podstawowe 494
Organy spółki 492
Przedmiot działalności 497
Struktura włsanościowa 455
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 593
Informacje podstawowe 615
Organy spółki 567
Przedmiot działalności 624
Struktura wlasnościowa 647
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 419
Konsultacje społeczne 2030
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 16152
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5025
Pożytek publiczny 7162
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6138
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 6774
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 29588
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 28192
wzory dokumentów 7645
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 15596
Ochrona środowiska 15276
Usuwanie azbestu 1712
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 3435
Ogłoszenia 9094
Komunikaty 11155
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 24537
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4363
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5209
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6011
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 19946
postanowienia 12749
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 9201
analizy porealizacyjne 2306
Program ochrony środowiska 8913
Ochrona przyrody 3883
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3884
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2172
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5828
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 1527
Gospodarka odpadami komunalnymi 9918
Rejestr działalności regulowanej 15206
Zamówienia publiczne 304973
Aktualne ogłoszenia 352008
W toku 298562
Archiwum 296463
Wyniki innych postępowań 204642
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1172
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 98176
Ogłoszenia o naborze 136295
Postępowania w toku 73657
Wyniki naboru 109900
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 113760
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 127119
Oferty inwestycyjne 11713
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 1231
Akty prawne (do 2013r.) 30996
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7216
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 8560
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4945
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5978
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6504
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3709
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4587
styczeń 2006r. 4822
luty 2006 4590
marzec 2006 4504
kwiecień 2006 4351
maj 2006 4442
czerwiec 2006 4273
lipiec 2006 4240
sierpień 2006 4284
wrzesień 2006 4269
październik 2006 4293
listopad 2006 4865
grudzień 2006 3961
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4300
styczeń 2007 4224
luty 2007 4160
marzec 2007 4592
kwiecień 2007 4470
maj 2007 4035
czerwiec 2007 4217
lipiec 2007 3998
sierpień 2007 4388
wrzesień 2007 3997
październik 2007 3917
listopad 2007 3790
grudzień 2007 4117
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3727
styczeń 2008 4049
luty 2008 3949
marzec 2008 3969
kwiecień 2008 3910
maj 2008 3844
czerwiec 2008 3885
lipiec 2008 4068
sierpień 2008 4046
wrzesień 2008 3867
październik 2008 3910
listopad 2008 3808
grudzień 2008 3799
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3549
styczeń 2009 4026
luty 2009 3730
marzec 2009 4535
kwiecień 2009 3661
maj 2009 4209
czerwiec 2009 4076
lipiec 2009 3161
sierpień 2009 3649
wrzesień 2009 3988
październik 2009 3925
listopad 2009 3859
grudzień 2009 3850
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2624
styczeń 2010 3812
luty 2010 4204
marzec 2010 3900
kwiecień 2010 3514
maj 2010 4176
czerwiec 2010 4001
lipiec 2010 3738
sierpień 2010 4126
wrzesień 2010 3451
październik 2010 3525
listopad 2010 3370
grudzień 2010 6885
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2757
styczeń 2011 5112
luty 2011 4687
marzec 2011 4628
kwiecień 2011 3766
maj 2011 4417
czerwiec 2011 3873
lipiec 2011 3325
sierpień 2011 3448
wrzesień 2011 3660
październik 2011 3740
listopad 2011 4280
grudzień 2011 3345
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2784
styczeń 2012 3550
luty 2012 3070
marzec 2012 3353
kwiecień 2012 2984
maj 2012 2938
czerwiec 2012 3100
lipiec 2012 2966
sierpień 2012 3246
wrzesień 2012 4831
październik 2012 7821
listopad 2012 5347
grudzień 2012 6338
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2355
styczeń 2013 7079
luty 2013 5892
marzec 2013 3312
kwiecień 2013 3433
maj 2013 3235
czerwiec 2013 6368
lipiec 2013 3332
sierpień 2013 4262
wrzesień 2013 4353
październik 2013 4047
listopad 2013 3851
grudzień 2013 4005
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5208
styczeń 2006 4920
luty 2006 4669
marzec 2006 4768
kwiecień 2006 4678
maj 2006 4431
czerwiec 2006 4521
wrzesień 2006 6383
październik 2006 4387
listopad 2006 4336
grudzień 2006 4862
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4525
styczeń 2007 4161
luty 2007 4258
marzec 2007 4324
kwiecień 2007 3973
maj 2007 4307
czerwiec 2007 4127
sierpień 2007 3930
wrzesień 2007 4451
październik 2007 4253
listopad 2007 4176
grudzień 2007 4526
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4136
luty 2008 4424
marzec 2008 4229
kwiecień 2008 3961
maj 2008 4015
czerwiec 2008 3812
sierpień 2008 3841
październik 2008 4068
listopad 2008 6807
grudzień 2008 4474
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3904
styczeń 2009 3878
luty 2009 4206
marzec 2009 4148
kwiecień 2009 3832
maj 2009 3941
czerwiec 2009 3832
sierpień 2009 5223
wrzesień 2009 2857
październik 2009 3810
listopad 2009 3611
grudzień 2009 3774
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3482
styczeń 2010 3606
luty 2010 3679
kwiecień 2010 4747
maj 2010 3577
24 czerwca 2010 3753
28 czerwca 2010 3310
sierpień 2010 3157
10 września 2010 4275
24 września 2010r. 5061
15 października 2010 3579
10 listopada 2010 4327
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4815
rok 2010 2498
30 listopada 2010 r. 3352
6 grudnia 2010 r. 3958
21 grudnia 2010 3462
28 grudnia 2010 4630
rok 2011 4410
13 stycznia 2011r. 3489
24 lutego 2011r. 3749
24 marca 2011 r. 3727
5 kwietnia 2011 r. 5429
12 maja 2011r. 17396
30 czerwca 2011r. 14809
11 sierpnia 2011r. 5019
31 sierpnia 2011r. 2908
23 września 2011r. 2885
7 października 2011r. 2893
27 października 2011r. 3327
30 listopada 2011r. 3141
8 grudnia 2011r. 2880
20 grudnia 2011r. 3452
29 grudnia 2011r. 3277
rok 2012 2529
26 stycznia 2012 2906
29 lutego 2012r. 2677
28 marca 2012r. 3648
10 maja 2012 r. 3278
28 czerwca 2012 r. 3690
26 lipca 2012 r. 2611
28 września 2012 r. 3455
19 października 2012 r. 2998
15 listopada 6215
23 listopada 3314
29 listopada 6647
28 grudnia 7716
rok 2013 3744
12 lutego 2935
28 marca 4053
25 kwietnia 2466
29 maja 2369
27 czerwca 2434
13 sierpnia 2845
26 września 4418
31 października 4094
27 listopada 2918
12 grudnia 3196
30 grudnia 4537
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 365615
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1773
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 261267
Dzienniki Ustaw 2046
Monitory Polskie 2049
Dzienniki Urzędowe 1911
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2110
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12358
rok 2006 5408
rok 2007 6594
rok 2008 5800
rok 2009 5215
rok 2010 5691
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1403
rok 2010 6738
rok 2011 9839
rok 2012 12154
rok 2013 6513
rok 2014 8977
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3687
rok 2014 1609
rok 2015 5347
rok 2016 2065
rok 2017 1642
rok 2018 116
Architektura 15173
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 8814
Planowanie przestrzenne - plany 22660
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 19806
Studium uwarunkowań 21753
Rewitalizacja 4953
Ogłoszenia o przetargach 149589
Rozstrzygnięte 40660
Unieważnione 33515
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 4157
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2041
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1215
Wojewoda Lubuski 1735
Regionala Izba Obrachunkowa 1731
rok 2016 317
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 320
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 364
rok 2017 421
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 346
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 446
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 327
Lubuski Urząd Wojewódzki 281
Co i jak w urzędzie 244947
Wydziały 87627
Sprawy 126526
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3615
Informacja dla osób niesłyszących 8187
Petycje 3219
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2211
Sposób realizacji petycji 1354
Zgromadzenia publiczne 4281
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 366
Udostępnianie informacji publicznej 2183
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1875
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24147
Radni 1243
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8810
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5281
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4709
Oświadczenia za rok 2007 5369
Oświadczenia za rok 2006 4739
Oświadczenia za rok 2008 4771
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4810
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4700
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4502
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4276
Oświadczenia za rok 2005 23470
Oświadczenia za rok 2002 26541
Oświadczenia za rok 2004 23766
Oświadczenia za rok 2003 24184
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5129
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2500
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8668
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4578
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6387
Oświadczenia za rok 2009 5565
dodatkowe oświadczenia 3159
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4744
Oświadczenia za rok 2005 26230
Oświadczenia majątkowe za 2006 5215
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5254
Oświadczenia za 2004r. 26387
Oświadczenia za rok 2003r. 26224
Oświdczenia za rok 2002 25067
Pracownicy Urzędu Miejskiego 311
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8017
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5833
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4030
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6735
Oświadczenia za 2009 rok 5444
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1478
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3675
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3430
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4784
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4350
Oświadczenia za rok 2007 5481
Oświadczenia za rok 2006 24243
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4952
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4109
Oświadczenia za rok 2005 19496
Oświadczenia za rok 2004 20387
Oświadczenia za rok 2003 18195
Oświadczenia za 2002r. 20702
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 126199
Sprawozdania z wykonania budżetu 6105
Sprawozdanie za 2005r. 3271
Sprawozdanie za 2006r. 3144
Sprawozdanie za 2007r. 3322
Sprawozdanie za 2008r. 3249
Sprawozdanie za 2009r. 3266
Sprawozdanie za 2010r. 3934
Sprawozdanie za 2011r. 1966
sprawozdania kwartalne 2620
sprawozdania półroczne 2487
sprawozdanie roczne 4873
Sprawozdanie za 2012r. 2282
sprawozdania kwartalne 7644
sprawozdania półroczne 2714
sprawozdanie roczne 2664
Sprawozdania za 2013r. 2033
Sprawozdania kwartalne 5256
Sprawozdania półroczne 2461
Sprawozdania roczne 2215
Sprawozdania za 2014r. 1161
Sprawozdania kwartalne 3569
Sprawozdania półroczne 1929
Sprawozdania roczne 1716
Sprawozdanie za 2015r. 904
Sprawozdania kwartalne 2811
Sprawozdania półroczne 827
Sprawozdania roczne 1160
Sprawozdania za 2016 r. 661
Sprawozdania kwartalne 2287
Sprawozdania półroczne 686
Sprawozdania roczne 1092
Sprawozdania za 2017 r. 387
Sprawozdania kwartalne 1004
Sprawozdania półroczne 702
Sprawozdania roczne 288
Majątek miasta 14482
Budżet 6389
Budżet na 2006r. 6629
Budżet na 2007r. 4395
Budżet na 2008r. 4236
Budżet na 2009r. 4335
Budżet na 2010r. 4184
Budżet na 2011r. 4133
Budżet na 2012r. 3205
Budżet na 2013r. 2861
Budżet na 2014r. 2062
Budżet na 2015 r. 29
Budżet na 2016 r. 30
Budżet na 2017 r. 33
Budżet na 2018 r. 57
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3983
rok 2009 4039
rok 2010 3404
rok 2011 5437
rok 2012 2390
rok 2013 5615
rok 2014 4922
rok 2015 3752
rok 2016 2279
rok 2017 1034
rok 2018 49
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 23664
Informacje o wykonaniu budżetu 3284
rok 2007 3871
rok 2008 8059
rok 2009 2471
Informacja o stanie mienia komunalnego 3662
na dzień 31 grudnia 2012r. 2537
na dzień 31 grudnia 2011r. 2825
na dzień 31 grudnia 2010r. 3636
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3265
na dzień 30 września 2008r. 3874
na dzień 30 września 2007r. 3918
na dzień 30 września 2006r. 3707
na dzień 30 września 2005r. 3858
na dzień 31 grudnia 2013r. 1575
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1481
na dzień 31 grudnia 2015 r. 932
na dzień 31 grudnia 2016 r. 31
na dzień 31 grudnia 2017 r. 69
Informacje o biuletynie 13608
Redakcja serwisu 5309
Elektroniczna skrzynka podawcza 13458

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13088
Instrukcja 11837
O biuletynie 10812
Zespół redakcyjny 12497
Statystyki 7470
Rejestr zmian 877771
Mapa biuletynu 6126
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu