ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Obwieszczenia, ogłoszenia 726
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 1702
Statut Gminy 6158
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 5004
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 14510
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 67263
Wydział Komunalny i Inwestycji 14809
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 13720
Wydział Europejski 9155
Urząd Stanu Cywilnego 29297
Pełnomocnik ds. Uzależnień 12235
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 9042
Straż Miejska 13810
Gubińska Rada Seniorów 7828
Młodzieżowa Rada Miasta 5204
kadencja 2015/2016 1385
kadencja 2016/2017 1613
kadencja 2018/2019 142
Rada Miejska 9631
Komisje Rady Miejskiej 354
Transmisje obrad Rady Miejskiej 481
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 1554
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 581122
Dzienniki Ustaw 2485
Monitory Polskie 2465
Dzienniki Urzędowe 2323
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2566
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 339
rok 2018 184
rok 2019 253
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 4385
rok 2015 6497
rok 2016 2717
rok 2014 1820
rok 2017 2516
rok 2018 933
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1412
rok 2010 7096
rok 2011 10485
rok 2012 12712
rok 2013 7539
rok 2014 10585
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 12787
rok 2006 5739
rok 2007 7033
rok 2008 6118
rok 2009 5635
rok 2010 6016
Akty prawne (do 2013r.) 32937
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 7673
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 9166
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 5409
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 6376
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 7122
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 4046
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4779
styczeń 2006r. 5042
luty 2006 4941
marzec 2006 4808
kwiecień 2006 4645
maj 2006 4813
czerwiec 2006 4616
lipiec 2006 4575
sierpień 2006 4670
wrzesień 2006 4530
październik 2006 4555
listopad 2006 5083
grudzień 2006 4230
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4490
styczeń 2007 4566
luty 2007 4515
marzec 2007 4885
kwiecień 2007 4718
maj 2007 4256
czerwiec 2007 4516
lipiec 2007 4286
sierpień 2007 4609
wrzesień 2007 4217
październik 2007 4240
listopad 2007 4030
grudzień 2007 4407
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3932
styczeń 2008 4306
luty 2008 4257
marzec 2008 4242
kwiecień 2008 4224
maj 2008 4138
czerwiec 2008 4164
lipiec 2008 4410
sierpień 2008 4287
wrzesień 2008 4139
październik 2008 4152
listopad 2008 4084
grudzień 2008 4067
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3763
styczeń 2009 4344
luty 2009 4083
marzec 2009 4819
kwiecień 2009 3974
maj 2009 4467
czerwiec 2009 4428
lipiec 2009 3521
sierpień 2009 3903
wrzesień 2009 4304
październik 2009 4167
listopad 2009 4168
grudzień 2009 4123
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2803
styczeń 2010 4142
luty 2010 4531
marzec 2010 4197
kwiecień 2010 3827
maj 2010 4504
czerwiec 2010 4311
lipiec 2010 4046
sierpień 2010 4385
wrzesień 2010 3685
październik 2010 3795
listopad 2010 3621
grudzień 2010 7403
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2953
styczeń 2011 5422
luty 2011 5012
marzec 2011 4926
kwiecień 2011 4049
maj 2011 4763
czerwiec 2011 4187
lipiec 2011 3639
sierpień 2011 3748
wrzesień 2011 3943
październik 2011 4138
listopad 2011 4520
grudzień 2011 3627
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2969
styczeń 2012 3862
luty 2012 3320
marzec 2012 3744
kwiecień 2012 3281
maj 2012 3205
czerwiec 2012 3456
lipiec 2012 3187
sierpień 2012 3600
wrzesień 2012 5326
październik 2012 8618
listopad 2012 5987
grudzień 2012 6959
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2481
styczeń 2013 7812
luty 2013 6387
marzec 2013 3975
kwiecień 2013 4087
maj 2013 3648
czerwiec 2013 7191
lipiec 2013 3812
sierpień 2013 4706
wrzesień 2013 5042
październik 2013 4762
listopad 2013 4468
grudzień 2013 4604
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5433
styczeń 2006 5284
luty 2006 4994
marzec 2006 5107
kwiecień 2006 5060
maj 2006 4773
czerwiec 2006 4791
wrzesień 2006 6889
październik 2006 4682
listopad 2006 4618
grudzień 2006 5307
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4703
styczeń 2007 4435
luty 2007 4521
marzec 2007 4630
kwiecień 2007 4223
maj 2007 4625
czerwiec 2007 4444
sierpień 2007 4218
wrzesień 2007 4730
październik 2007 4584
listopad 2007 4412
grudzień 2007 4776
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4349
luty 2008 4718
marzec 2008 4614
kwiecień 2008 4270
maj 2008 4325
czerwiec 2008 4189
sierpień 2008 4162
październik 2008 4374
listopad 2008 7435
grudzień 2008 4729
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4080
styczeń 2009 4151
luty 2009 4499
marzec 2009 4574
kwiecień 2009 4171
maj 2009 4200
czerwiec 2009 4119
sierpień 2009 5764
wrzesień 2009 3027
październik 2009 4151
listopad 2009 3957
grudzień 2009 4016
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3698
styczeń 2010 3873
luty 2010 4037
kwiecień 2010 5244
maj 2010 3944
24 czerwca 2010 4029
28 czerwca 2010 3545
sierpień 2010 3447
10 września 2010 4553
24 września 2010r. 5474
15 października 2010 3886
10 listopada 2010 4628
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 5124
rok 2010 2657
30 listopada 2010 r. 3585
6 grudnia 2010 r. 4306
21 grudnia 2010 3788
28 grudnia 2010 5023
rok 2011 4880
13 stycznia 2011r. 3815
24 lutego 2011r. 4006
24 marca 2011 r. 3990
5 kwietnia 2011 r. 5922
12 maja 2011r. 19746
30 czerwca 2011r. 16630
11 sierpnia 2011r. 5553
31 sierpnia 2011r. 3258
23 września 2011r. 3138
7 października 2011r. 3227
27 października 2011r. 3586
30 listopada 2011r. 3444
8 grudnia 2011r. 3102
20 grudnia 2011r. 3782
29 grudnia 2011r. 3631
rok 2012 2708
26 stycznia 2012 3220
29 lutego 2012r. 2979
28 marca 2012r. 3951
10 maja 2012 r. 3598
28 czerwca 2012 r. 4158
26 lipca 2012 r. 2814
28 września 2012 r. 3914
19 października 2012 r. 3259
15 listopada 6700
23 listopada 3724
29 listopada 7664
28 grudnia 8509
rok 2013 4092
12 lutego 3186
28 marca 4505
25 kwietnia 2750
29 maja 2622
27 czerwca 2720
13 sierpnia 3222
26 września 4948
31 października 4711
27 listopada 3242
12 grudnia 3720
30 grudnia 5310
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 5446
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 1046
Rekrutacja do przedszkoli 11502
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 4254
WYBORY 11414
Wybory do samorządu terytorialnego 2018 30152
Kalendarz wyborczy 513
Miejska Komisja Wyborcza w Gubinie 1450
Powiatowa Komisja Wyborcza w Krośnie Odrz. 372
Obwieszczenie Burmistrza miasta Gubina ws. granic okręgów wyborczych, liczby wybieranych radnych oraz siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej 678
Zarządzenie ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych 309
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 537
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 9755
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 3226
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 20832
Przedszkole Miejskie nr 1 1018
Informacje podstawowe 10745
Kierownictwo 5348
Przedmiot działalności 5446
Przedszkole Miejskie nr 2 1020
Informacje podstawowe 14046
Kierownictwo 4953
Przedmiot działalności 4920
Przedszkole Miejskie nr 3 945
Informacje podstawowe 10787
Kierownictwo 5256
Przedmiot działalności 5634
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 6851
Informacje podstawowe 5439
Kierownictwo 5655
Szkoła Podstawowa nr 2 1588
Informacje podstawowe 12408
Kierownictwo 5423
Przedmiot działalności 5328
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 10832
Kierownictwo 5218
Przedmiot działalności 5226
Zespół Szkół Ogólnokształcących 7507
Informacje podstawowe 4141
Kierownictwo 5074
Przedmiot działalności 5561
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 4606
Gminne osoby prawne 18833
Gubiński Dom Kultury 1142
Informacje podstawowe 11358
Kierownictwo 5857
Przedmiot działalności 6139
Biblioteka Miejska 2308
Informacje podstawowe 10817
Kierownictwo 5600
Przedmiot działalności 5870
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 12408
Gubiński Dom Kultury 4679
Miejska Biblioteka Publiczna 4942
Inne jednostki organizacyjne gminy 22080
Miejski Ośrodek Sportu 3245
Informacje podstawowe 11896
Kierownictwo 5745
Przedmiot działalności 5478
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8299
Informacje podstawowe 16249
Kierownictwo 6720
Przedmiot działalności 6185
Warsztaty Terapii Zajęciowej 7088
Informacje podstawowe 3883
Kierownictwo 4053
Przedmiot działalności 3376
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 905
Konsultacje społeczne 2037
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 18592
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 5657
Spółki z udziałem gminy 16493
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2131
Informacje podstawowe 13353
Organy spółki 8477
Przedmiot działalności 5663
Struktura własnościowa 5293
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 899
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5959
Informacje podstawowe 6122
Organy społki 6808
Przedmiot działalności 5320
Struktura własnościowa 5301
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 851
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 479
Informacje podstawowe 859
Organy spółki 862
Przedmiot działalności 829
Struktura własnościowa 975
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 469
Informacje podstawowe 934
Organy spółki 966
Przedmiot działalności 955
Struktura wlasnościowa 922
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 485
Informacje podstawowe 806
Organy spółki 843
Przedmiot działalności 917
Struktura włsanościowa 763
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 888
Informacje podstawowe 1109
Organy spółki 923
Przedmiot działalności 987
Struktura wlasnościowa 977
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 787
Pożytek publiczny 7172
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 6803
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 8160
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 33542
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 34003
wzory dokumentów 8563
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 20241
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 3401
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 973
Gospodarka odpadami komunalnymi 11942
Ochrona środowiska 16076
Usuwanie azbestu 2426
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 4511
Ogłoszenia 9711
Komunikaty 13955
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 31624
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 4715
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 5873
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 6587
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 24333
postanowienia 14774
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 11135
analizy porealizacyjne 2470
Program ochrony środowiska 9715
Ochrona przyrody 4112
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4204
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2309
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6201
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 791
Rejestr działalności regulowanej 17201
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 111181
Ogłoszenia o naborze 150410
Postępowania w toku 82692
Wyniki naboru 130844
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 148591
Oferty inwestycyjne 12986
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 148733
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 2519
Zamówienia publiczne 354319
Aktualne ogłoszenia 410868
W toku 350014
Archiwum 350451
Wyniki innych postępowań 256431
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1882
Sprawozdania z wykonania budżetu 6872
Sprawozdanie za 2005r. 3600
Sprawozdanie za 2006r. 3551
Sprawozdanie za 2007r. 3735
Sprawozdanie za 2008r. 3621
Sprawozdanie za 2009r. 3623
Sprawozdanie za 2010r. 4409
Sprawozdanie za 2011r. 2152
sprawozdania kwartalne 2952
sprawozdania półroczne 2768
sprawozdanie roczne 5574
Sprawozdanie za 2012r. 2473
sprawozdania kwartalne 8640
sprawozdania półroczne 3099
sprawozdanie roczne 3013
Sprawozdania za 2013r. 2227
Sprawozdania kwartalne 6012
Sprawozdania półroczne 2696
Sprawozdania roczne 2505
Sprawozdania za 2014r. 1311
Sprawozdania kwartalne 4170
Sprawozdania półroczne 2202
Sprawozdania roczne 2063
Sprawozdanie za 2015r. 1059
Sprawozdania kwartalne 3308
Sprawozdania półroczne 1155
Sprawozdania roczne 1508
Sprawozdania za 2016 r. 851
Sprawozdania kwartalne 2975
Sprawozdania półroczne 964
Sprawozdania roczne 1600
Sprawozdania za 2017 r. 619
Sprawozdania kwartalne 1948
Sprawozdania półroczne 1162
Sprawozdania roczne 660
Sprawozdania za 2018 r. 197
Sprawozdania kwartalne 596
Sprawozdania półroczne 323
Sprawozdania roczne 101
Majątek miasta 15126
Budżet 7016
Budżet na 2006r. 7140
Budżet na 2007r. 4666
Budżet na 2008r. 4672
Budżet na 2009r. 4576
Budżet na 2010r. 4440
Budżet na 2011r. 4466
Budżet na 2012r. 3495
Budżet na 2013r. 3199
Budżet na 2014r. 2358
Budżet na 2015 r. 161
Budżet na 2016 r. 150
Budżet na 2017 r. 160
Budżet na 2018 r. 482
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 4326
rok 2009 4374
rok 2010 3668
rok 2011 5812
rok 2012 2737
rok 2013 6660
rok 2014 5990
rok 2015 4822
rok 2016 3372
rok 2017 3018
rok 2018 938
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 29450
Informacje o wykonaniu budżetu 3537
rok 2007 4136
rok 2008 8927
rok 2009 2680
Informacja o stanie mienia komunalnego 3866
na dzień 31 grudnia 2012r. 2826
na dzień 31 grudnia 2011r. 3059
na dzień 31 grudnia 2010r. 3874
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3509
na dzień 30 września 2008r. 4165
na dzień 30 września 2007r. 4249
na dzień 30 września 2006r. 4025
na dzień 30 września 2005r. 4109
na dzień 31 grudnia 2013r. 1833
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1737
na dzień 31 grudnia 2015 r. 1273
na dzień 31 grudnia 2016 r. 128
na dzień 31 grudnia 2017 r. 351
Kontrole zewnętrzne 93
rok 2015 5113
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 2634
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 1612
Wojewoda Lubuski 2366
Regionala Izba Obrachunkowa 2328
rok 2016 695
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 792
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 982
rok 2017 855
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 711
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 1182
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 741
Lubuski Urząd Wojewódzki 568
Architektura 15758
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 13162
Planowanie przestrzenne - plany 26952
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 23576
Studium uwarunkowań 23416
Rewitalizacja 5240
Co i jak w urzędzie 285051
Wydziały 112641
Sprawy 152672
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 4084
DRUKI DO POBRANIA 183
Petycje 4282
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 2974
Sposób realizacji petycji 2084
Ogłoszenia o przetargach 193632
Rozstrzygnięte 56915
Unieważnione 47640
oświadczenia majątkowe do roku 2012 24665
Radni 1286
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9856
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5668
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4976
Oświadczenia za rok 2007 5704
Oświadczenia za rok 2006 5016
Oświadczenia za rok 2008 5069
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 5214
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 5032
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4882
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 4552
Oświadczenia za rok 2005 26191
Oświadczenia za rok 2002 28961
Oświadczenia za rok 2004 25789
Oświadczenia za rok 2003 26727
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 5556
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2568
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9651
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4862
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6786
Oświadczenia za rok 2009 5945
dodatkowe oświadczenia 3451
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5031
Oświadczenia za rok 2005 28805
Oświadczenia majątkowe za 2006 5522
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5582
Oświadczenia za 2004r. 29063
Oświadczenia za rok 2003r. 28800
Oświdczenia za rok 2002 27680
Pracownicy Urzędu Miejskiego 364
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8780
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6172
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 4416
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 7075
Oświadczenia za 2009 rok 5693
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1599
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3998
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3690
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 5065
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4634
Oświadczenia za rok 2007 5694
Oświadczenia za rok 2006 26401
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 5324
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 4536
Oświadczenia za rok 2005 21291
Oświadczenia za rok 2004 22054
Oświadczenia za rok 2003 19913
Oświadczenia za 2002r. 22410
Zgromadzenia publiczne 5290
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 859
Informacja dla osób niesłyszących 9017
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 103
Udostępnianie informacji publicznej 3037
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 178078
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2668
Elektroniczna skrzynka podawcza 14309
Informacje o biuletynie 14065
Redakcja serwisu 5693

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 14530
Instrukcja 12380
O biuletynie 11284
Zespół redakcyjny 13237
Statystyki 8337
Rejestr zmian 1084299
Mapa biuletynu 6726
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu