ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statut Gminy 3495
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 2448
Urząd Miejski 296
Wydział Finansowy 12496
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 59852
Wydział Komunalny i Inwestycji 12548
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 11285
Wydział Europejski 7824
Urząd Stanu Cywilnego 25917
Pełnomocnik ds. Uzależnień 10218
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 7797
Straż Miejska 11009
Gubińska Rada Seniorów 5390
Rada Miejska 5369
Młodzieżowa Rada Miasta 3321
kadencja 2015/2016 492
kadencja 2016/2017 614
WYBORY 8280
Wybory do samorządu terytorailnego 21143
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 7704
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 19366
Przedszkole Miejskie nr 1 429
Informacje podstawowe 9424
Kierownictwo 4651
Przedmiot działalności 4722
Przedszkole Miejskie nr 2 565
Informacje podstawowe 12476
Kierownictwo 4273
Przedmiot działalności 4394
Przedszkole Miejskie nr 3 598
Informacje podstawowe 9442
Kierownictwo 4589
Przedmiot działalności 4940
Szkoła Podstawowa nr 2 1384
Informacje podstawowe 10971
Kierownictwo 4841
Przedmiot działalności 4688
Szkoła Podstawowa nr 3 231
Informacje podstawowe 9567
Kierownictwo 4646
Przedmiot działalności 4690
Zespół Szkół Ogólnokształcących 6732
Informacje podstawowe 3808
Kierownictwo 4452
Przedmiot działalności 4850
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika 6043
Informacje podstawowe 4830
Kierownictwo 5017
Przedmiot działalności 4897
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 2482
Gminne osoby prawne 17452
Gubiński Dom Kultury 1014
Informacje podstawowe 10302
Kierownictwo 5085
Przedmiot działalności 5424
Biblioteka Miejska 1786
Informacje podstawowe 9656
Kierownictwo 4924
Przedmiot działalności 5221
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 10262
Gubiński Dom Kultury 3741
Miejska Biblioteka Publiczna 3773
Inne jednostki organizacyjne gminy 20582
Miejski Ośrodek Sportu 2302
Informacje podstawowe 10475
Kierownictwo 5018
Przedmiot działalności 4876
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6862
Informacje podstawowe 15047
Kierownictwo 6012
Przedmiot działalności 5535
Warsztaty Terapii Zajęciowej 5985
Informacje podstawowe 3514
Kierownictwo 3619
Przedmiot działalności 2998
Spółki z udziałem gminy 15332
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 1747
Informacje podstawowe 12031
Organy spółki 6910
Przedmiot działalności 4961
Struktura własnościowa 4654
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 206
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 5453
Informacje podstawowe 5424
Organy społki 5870
Przedmiot działalności 4725
Struktura własnościowa 4710
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 150
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 155
Informacje podstawowe 269
Organy spółki 305
Przedmiot działalności 277
Struktura własnościowa 275
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 143
Informacje podstawowe 300
Organy spółki 281
Przedmiot działalności 279
Struktura wlasnościowa 290
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 144
Informacje podstawowe 207
Organy spółki 183
Przedmiot działalności 184
Struktura włsanościowa 189
Zachodnie Centrum Medyczne Sp. zo.o. 330
Informacje podstawowe 305
Organy spółki 243
Przedmiot działalności 296
Struktura wlasnościowa 329
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 106
Konsultacje społeczne 2027
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 13651
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 4487
Pożytek publiczny 7150
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 5523
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 5659
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 26018
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 24231
wzory dokumentów 6875
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 11753
Ochrona środowiska 14560
Usuwanie azbestu 1017
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 2685
Ogłoszenia 8376
Komunikaty 9666
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 19489
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 3965
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 4713
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 5608
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 16339
postanowienia 10956
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 7892
analizy porealizacyjne 2140
Program ochrony środowiska 8118
Ochrona przyrody 3648
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 3584
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2018
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5332
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 416
Gospodarka odpadami komunalnymi 8513
Rejestr działalności regulowanej 13480
Zamówienia publiczne 261178
Aktualne ogłoszenia 299858
W toku 253561
Archiwum 258252
Wyniki innych postępowań 162986
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 627
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 90631
Ogłoszenia o naborze 127087
Postępowania w toku 68744
Wyniki naboru 89738
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 94216
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 114938
Oferty inwestycyjne 10715
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 219
Akty prawne (do 2013r.) 29543
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 6862
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 7993
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 4566
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 5606
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 6068
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 3460
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 4335
styczeń 2006r. 4561
luty 2006 4318
marzec 2006 4240
kwiecień 2006 4082
maj 2006 4171
czerwiec 2006 3951
lipiec 2006 3944
sierpień 2006 3992
wrzesień 2006 4010
październik 2006 4023
listopad 2006 4644
grudzień 2006 3689
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4092
styczeń 2007 3940
luty 2007 3902
marzec 2007 4235
kwiecień 2007 4226
maj 2007 3818
czerwiec 2007 3959
lipiec 2007 3746
sierpień 2007 4132
wrzesień 2007 3699
październik 2007 3660
listopad 2007 3562
grudzień 2007 3843
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 3522
styczeń 2008 3794
luty 2008 3690
marzec 2008 3754
kwiecień 2008 3649
maj 2008 3620
czerwiec 2008 3620
lipiec 2008 3767
sierpień 2008 3798
wrzesień 2008 3606
październik 2008 3666
listopad 2008 3541
grudzień 2008 3553
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 3291
styczeń 2009 3744
luty 2009 3407
marzec 2009 4179
kwiecień 2009 3396
maj 2009 4023
czerwiec 2009 3766
lipiec 2009 2901
sierpień 2009 3400
wrzesień 2009 3721
październik 2009 3656
listopad 2009 3612
grudzień 2009 3646
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 2441
styczeń 2010 3612
luty 2010 3898
marzec 2010 3571
kwiecień 2010 3286
maj 2010 3894
czerwiec 2010 3791
lipiec 2010 3449
sierpień 2010 3811
wrzesień 2010 3218
październik 2010 3247
listopad 2010 3057
grudzień 2010 6458
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 2547
styczeń 2011 4774
luty 2011 4337
marzec 2011 4321
kwiecień 2011 3486
maj 2011 4093
czerwiec 2011 3589
lipiec 2011 3097
sierpień 2011 3201
wrzesień 2011 3388
październik 2011 3467
listopad 2011 4029
grudzień 2011 3069
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 2595
styczeń 2012 3249
luty 2012 2865
marzec 2012 3119
kwiecień 2012 2769
maj 2012 2721
czerwiec 2012 2807
lipiec 2012 2713
sierpień 2012 2990
wrzesień 2012 4425
październik 2012 7089
listopad 2012 4978
grudzień 2012 5820
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2170
styczeń 2013 6495
luty 2013 5350
marzec 2013 2897
kwiecień 2013 2946
maj 2013 2975
czerwiec 2013 5553
lipiec 2013 2910
sierpień 2013 3727
wrzesień 2013 3929
październik 2013 3539
listopad 2013 3420
grudzień 2013 3530
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5004
styczeń 2006 4697
luty 2006 4438
marzec 2006 4524
kwiecień 2006 4422
maj 2006 4156
czerwiec 2006 4258
wrzesień 2006 6057
październik 2006 4180
listopad 2006 4122
grudzień 2006 4591
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 4315
styczeń 2007 3911
luty 2007 4045
marzec 2007 4062
kwiecień 2007 3750
maj 2007 4056
czerwiec 2007 3842
sierpień 2007 3705
wrzesień 2007 4175
październik 2007 3963
listopad 2007 3895
grudzień 2007 4309
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 3958
luty 2008 4152
marzec 2008 3969
kwiecień 2008 3715
maj 2008 3802
czerwiec 2008 3572
sierpień 2008 3609
październik 2008 3803
listopad 2008 6404
grudzień 2008 4253
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 3696
styczeń 2009 3626
luty 2009 3894
marzec 2009 3863
kwiecień 2009 3625
maj 2009 3674
czerwiec 2009 3568
sierpień 2009 4817
wrzesień 2009 2677
październik 2009 3593
listopad 2009 3344
grudzień 2009 3535
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 3296
styczeń 2010 3364
luty 2010 3412
kwiecień 2010 4417
maj 2010 3281
24 czerwca 2010 3477
28 czerwca 2010 3091
sierpień 2010 2913
10 września 2010 4023
24 września 2010r. 4681
15 października 2010 3286
10 listopada 2010 4045
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 4554
rok 2010 2321
30 listopada 2010 r. 3132
6 grudnia 2010 r. 3706
21 grudnia 2010 3240
28 grudnia 2010 4349
rok 2011 4056
13 stycznia 2011r. 3284
24 lutego 2011r. 3532
24 marca 2011 r. 3460
5 kwietnia 2011 r. 5041
12 maja 2011r. 15845
30 czerwca 2011r. 13568
11 sierpnia 2011r. 4612
31 sierpnia 2011r. 2709
23 września 2011r. 2619
7 października 2011r. 2704
27 października 2011r. 3057
30 listopada 2011r. 2912
8 grudnia 2011r. 2638
20 grudnia 2011r. 3192
29 grudnia 2011r. 3045
rok 2012 2349
26 stycznia 2012 2654
29 lutego 2012r. 2460
28 marca 2012r. 3343
10 maja 2012 r. 2976
28 czerwca 2012 r. 3439
26 lipca 2012 r. 2499
28 września 2012 r. 3153
19 października 2012 r. 2741
15 listopada 5662
23 listopada 3040
29 listopada 6079
28 grudnia 7110
rok 2013 3493
12 lutego 2712
28 marca 3685
25 kwietnia 2295
29 maja 2191
27 czerwca 2231
13 sierpnia 2675
26 września 4124
31 października 3648
27 listopada 2590
12 grudnia 2883
30 grudnia 3865
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 234362
uchwały Rady Miejskiej od 2014r. 1477
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina od 2014r. 138425
Dzienniki Ustaw 1721
Monitory Polskie 1660
Dzienniki Urzędowe 1572
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1722
Architektura 14524
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 7582
Planowanie przestrzenne - plany 19960
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 17089
Studium uwarunkowań 20657
Rewitalizacja 4677
Ogłoszenia o przetargach 115025
Rozstrzygnięte 25113
Unieważnione 26841
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 11856
rok 2006 5050
rok 2007 6212
rok 2008 5488
rok 2009 4903
rok 2010 5251
Kontrole zewnętrzne 90
rok 2015 3238
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 1557
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 872
Wojewoda Lubuski 1209
Regionala Izba Obrachunkowa 1256
rok 2016 66
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 105
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 93
rok 2017 65
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 100
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 72
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 73
Lubuski Urząd Wojewódzki 68
Co i jak w urzędzie 211372
Wydziały 68969
Sprawy 107162
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 3192
Informacja dla osób niesłyszących 7323
Petycje 2370
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 1376
Sposób realizacji petycji 926
Zgromadzenia publiczne 3073
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 81
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 1399
rok 2010 6427
rok 2011 9404
rok 2012 11788
rok 2013 5791
rok 2014 7567
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 3110
rok 2014 1415
rok 2015 4205
rok 2016 1452
rok 2017 663
Udostępnianie informacji publicznej 1291
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 1121
oświadczenia majątkowe do roku 2012 23647
Radni 1242
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8098
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5017
Oświadczenia majatkowe za 2010 rok 4451
Oświadczenia za rok 2007 5156
Oświadczenia za rok 2006 4499
Oświadczenia za rok 2008 4534
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 4563
Oświadczenia majatkowe składane na miesiąc przed upływem V kadencji Rady Miejskiej 4371
Oświadczenia majątkowe składane na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej 4216
Oświadczenia majątkowe składane na miesiąc przed upływem IV kadencji Rady Miejskiej 3981
Oświadczenia za rok 2005 21724
Oświadczenia za rok 2002 24944
Oświadczenia za rok 2004 22056
Oświadczenia za rok 2003 22478
Oświadczenia majatkowe radnych VI kadencji ( 2010-2014) 4860
Kierownicy jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych 2482
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7887
oświadczenia majątkowe za rok 2011 4331
Oswiadczenia majątkowe za rok 2010 6197
Oświadczenia za rok 2009 5300
dodatkowe oświadczenia 2915
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4516
Oświadczenia za rok 2005 24526
Oświadczenia majątkowe za 2006 4970
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 5032
Oświadczenia za 2004r. 24463
Oświadczenia za rok 2003r. 24347
Oświdczenia za rok 2002 23527
Pracownicy Urzędu Miejskiego 305
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7372
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5619
Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku 2011 3770
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 6439
Oświadczenia za 2009 rok 5181
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 1362
Oświadczenie Burmistrza składane w ciagu miesiąca od złożenia ślubowania w kadencji 2010-2014 3417
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem V kadencji 3178
Oświadczenia majatkowe za 2008r. 4587
Oświadczenie Burmistrza składane na miesiąc przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego 4129
Oświadczenia za rok 2007 5321
Oświadczenia za rok 2006 22724
Oświadczenie Burmistrza składane na rozpoczęcie V kadencji samorządu terytorialnego 4711
Oświadczenie Zastępcy Burmistrza składane na dzień odwołania ze stanowiska 3874
Oświadczenia za rok 2005 18285
Oświadczenia za rok 2004 19130
Oświadczenia za rok 2003 16985
Oświadczenia za 2002r. 20182
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE od roku 2013 96128
Sprawozdania z wykonania budżetu 5552
Sprawozdanie za 2005r. 2972
Sprawozdanie za 2006r. 2845
Sprawozdanie za 2007r. 2940
Sprawozdanie za 2008r. 2917
Sprawozdanie za 2009r. 2997
Sprawozdanie za 2010r. 3459
Sprawozdanie za 2011r. 1766
sprawozdania kwartalne 2370
sprawozdania półroczne 2275
sprawozdanie roczne 4340
Sprawozdanie za 2012r. 2103
sprawozdania kwartalne 6592
sprawozdania półroczne 2463
sprawozdanie roczne 2385
Sprawozdania za 2013r. 1856
Sprawozdania kwartalne 4728
Sprawozdania półroczne 2247
Sprawozdania roczne 1933
Sprawozdania za 2014r. 1043
Sprawozdania kwartalne 3085
Sprawozdania półroczne 1692
Sprawozdania roczne 1453
Sprawozdanie za 2015r. 781
Sprawozdania kwartalne 2556
Sprawozdania półroczne 588
Sprawozdania roczne 880
Sprawozdania za 2016 r. 500
Sprawozdania kwartalne 1711
Sprawozdania półroczne 438
Sprawozdania roczne 645
Sprawozdania za 2017 r. 189
Sprawozdania kwartalne 457
Sprawozdania półroczne 224
Sprawozdania roczne 83
Majątek miasta 13924
Budżet 6049
Budżet na 2006r. 6267
Budżet na 2007r. 4137
Budżet na 2008r. 3985
Budżet na 2009r. 4083
Budżet na 2010r. 3937
Budżet na 2011r. 3892
Budżet na 2012r. 2976
Budżet na 2013r. 2580
Budżet na 2014r. 1845
Pomoc publiczna 1239
rok 2008 3737
rok 2009 3811
rok 2010 3220
rok 2011 5127
rok 2012 2194
rok 2013 4943
rok 2014 4256
rok 2015 3020
rok 2016 1602
rok 2017 298
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 21671
Informacje o wykonaniu budżetu 3086
rok 2007 3648
rok 2008 7595
rok 2009 2343
Informacja o stanie mienia komunalnego 3461
na dzień 31 grudnia 2012r. 2330
na dzień 31 grudnia 2011r. 2661
na dzień 31 grudnia 2010r. 3392
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 3046
na dzień 30 września 2008r. 3641
na dzień 30 września 2007r. 3693
na dzień 30 września 2006r. 3508
na dzień 30 września 2005r. 3670
na dzień 31 grudnia 2013r. 1363
na dzień 31 grudnia 2014 r. 1236
na dzień 31 grudnia 2015 r. 713
Informacje o biuletynie 13134
Redakcja serwisu 4919
Elektroniczna skrzynka podawcza 12750

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11833
Instrukcja 11332
O biuletynie 10356
Zespół redakcyjny 11953
Statystyki 6948
Rejestr zmian 751061
Mapa biuletynu 5695
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu