ˆ

Strona główna

 
    
 
              Urząd Miejski w Gubinie
 
             66-620 GUBIN
             ul. Piastowska 24
 
             tel.  68-4558100
             fax. 68-4558102
 
TELEFON PATROLOWY STRAŻY MIEJSKIEJ:  536 043 792
           
             e-mail: um@gubin.pl 
             adres poczty epuap:  /p8826qemuz/skrytka
 
 
 
Konto dochodów: 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418
 
Konto depozytów: 13 1020 5402 0000 0502 0027 8747 (np. wadia, opłata za udostępnianie danych osobowych)

W przypadku wpłat dokonywanych spoza granic RP do powyższego numeru konta należy dodać następujące kody:
SWIFT CODE - BPKO PL PW
 
 
Zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej, zwłaszcza za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
  • Sekretariat Urzędu Miejskiego: 68 455 81 00,
  • Urząd Stanu Cywilnego: 68 455 81 40,
  • Wydział Finansowy – sprawy podatkowe: 68 455 81 26, 68 455 81 31,
  • Wydział Komunalny i Inwestycji – dodatki mieszkaniowe: 68 455 81 17, odpady komunalne: 68 455 81 22, inwestycje: 68 455 81 45, zajęcie pasa drogowego: 68 455 81 42,
  • Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich – stypendia: 68 455 81 23, ewidencja ludności: 68 455 81 44, działalność gospodarcza: 68 455 81 38, dowody osobiste: 68 455 81 12,
  • Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej – dzierżawa, najem gruntu, decyzje o warunkach zabudowy, zbywanie nieruchomości, sprzedaż lokali, garaże oraz użytkowanie wieczyste: 68 455 81 41 lub 68 455 81 33.
  • Pełnomocnik ds. Uzależnień – 68 455 81 13.
 
 
 

Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30