ˆ

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu


Naczelnik Wydziału: Ewa Selerska


 
tel. 68 455 81 10


Do zakresu działań Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich należy :

1. Obsługa organizacyjna Rady Miejskiej,
2. Prowadzenie kancelarii Urzędu,
3 Załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
4. Wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendów, wyborów do Sejmu i
Senatu, organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, ławników do Sądu
Rejonowego i Okręgowego, delegatów do Izb Rolniczych,
5. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu,
6. Wykonywanie czynności związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dokumentów
stwierdzających tożsamość,
7. Wydawanie decyzji dotyczących zbiórek publicznych,
8. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
9. Wykonywanie zadań z zakresu świadczeń na rzecz obrony kraju,
10. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie obrony cywilnej,
11. Sprawowanie nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Sportu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,
12. Wykonywanie zadań z zakresu stosunku pracy w odniesieniu do kierowników wszystkich
gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników gminnych osób prawnych,
13. Współpraca z gminnymi instytucjami kultury,
14. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań merytorycznych Wydziału,
15. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem przez gminę funkcji organu
prowadzącego szkół i przedszkoli,
16. Przygotowywanie i upowszechnianie informacji o pracy samorządu gminnego,
17. Koordynacja w zakresie przygotowywania programów gminnych,
18. Przekazywanie uchwał Rady do kontroli legalności oraz do publikacji,
19. Podawanie uchwał i zarządzeń do publicznej wiadomości,
20. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, druki i prasę,
21. Prowadzenie archiwum zakładowego,
22. Koordynacja zadań związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
23. Prowadzenie spraw BHP i spraw socjalnych w Urzędzie,
24. Administrowanie budynkiem Urzędu,
25. Zabezpieczenie budynku Urzędu, oraz prowadzenie bieżących
napraw.

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kostecki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-15 08:36:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-15 08:36:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 08:09:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »