ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Ewa Selerska


 
tel. 68 455 81 10


Do zakresu działań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich należy:
 
1) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Centrum Usług Wspólnych oraz z gminnymi instytucjami kultury, w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury,
2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, utratą i zniszczeniem dowodów osobistych,
3) prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności, prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
4) udzielanie informacji adresowej organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, WCR,
5) współpraca z USC i innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji rejestru PESEL,
6) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
7) koordynacja działań w zakresie przeprowadzania narodowych spisów powszechnych,
8) organizacja, przygotowanie i koordynowanie prac związanych z wyborami, referendami, spisami powszechnymi,
9) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
10) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
11) sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dot. ewidencji dzieci,
12) współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny,
13) realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
14) prowadzenie rejestracji osób, które w danym roku kalendarzowym osiągają 18 rok życia oraz udział w organizacji kwalifikacji wojskowej, prowadzenie wykazu osób o nieregularnym stosunku do służby wojskowej,
15) przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej,
16) realizowanie i koordynowanie zadań i przedsięwzięć wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych w zakresie obronności, w tym opracowanie i realizacja miejskiego planu obrony cywilnej,
17) planowanie oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współpraca z właściwymi służbami,
18) prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz ewidencji obiektów krótkotrwałego zakwaterowania,
19) wydawanie, kontrola i cofanie licencji na wykonywanie drogowego przewozu osób,
20) obsługa wniosków z miejskiego programu  Rodzina 3+” oraz wydawanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
21) przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów na dyrektorów podległych jednostek oświatowych,
22) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w związku z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
23) współpraca z kuratorium oświaty,
24) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi i opiekuńczymi,
25) prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej,
26) zwrot kosztów dotacji udzielanej na uczniów uczęszczających do placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin, a zamieszkałych na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim,
27) kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów,
28) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Regina Midzio-Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Selerska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-15 08:36:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-15 08:36:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Selerska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-22 08:35:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »