ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja_dostepnosci

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Generator deklaracji dostępności https://deklaracja.lepszyweb.pl/web-form
Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie
Urząd Miejski w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2003-07-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-30
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie wniosków architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych odpowiada koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Gubinie: Barbara Zygadło.
 • E-mail:
 • Telefon: 684668123
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Skargę na brak dostępności wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1.Siedziba Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24:
- wejście A i B do budynku Urzędu Miasta w Gubinie znajdują się na parterze budynku,
z poziomu chodnika, brak swobodnego wjazdu i wejścia na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich z powodu schodów prowadzących na wysoki parter. Brak dostępu na wyższe piętra z powodu braku windy. Przy wejściu głównym (A) znajduje się przycisk alarmowy – dzwonek, oznakowany w celu wezwania pracownika Centrum Informacji do pomocy w obsłudze.
 1. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych..
3.Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy
z zaparkowaniem samochodu - wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
4. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
5. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, kontakt za pośrednictwem dedykowanego tłumacza należy zgłaszać z wyprzedzeniem za pomocą podanych sposobów komunikacji.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
 • [u] - Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] - Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] - Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] - Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] - Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
 • Google Chrome v 80.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X --> lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X --> lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X --> lewy ALT + [litera_skrótu].
Inne informacje i oświadczenia
Aplikacje mobilne
Urząd Miejski w Gubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji Blisko
Nazwa aplikacji jest linkiem prowadzącym do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami.
Urząd Miejski w Gubinie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej  https://bip.gubin.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-30 11:55:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Kozłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-30 11:55:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 08:49:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2522 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »