ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminów zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 89.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego w 2024 r.
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 87.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania ze sfery pożytku publicznego w 2024 r.
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 86.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej polożonej w Gubinie
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 85.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu na lokal komunalny
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 84.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym lokalu niespełniającego warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 83.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego w roku 2024
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 82.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 81.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 80.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina
Tytuł aktu
w sprawie zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny
Nr aktu prawnego
zarządzenie nr 79.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji