ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 6303
KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W GUBINIE 6583
Statut Gminy 9955
Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia 14853
Gubińska Rada Seniorów 10885
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gubinie 9083
Urząd Miejski 297
Burmistrz Miasta 4849
Zastępca Burmstrza 1952
Skarbnik Gminy 948
Sekretarz Gminy 2120
Wydział Finansowy 16751
Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich 75679
Wydział Komunalny i Inwestycji 19730
Wydział Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej 15898
Urząd Stanu Cywilnego 31843
Pełnomocnik ds. Uzależnień 20533
Pełnomocnik ds. Zieleni Miejskiej 1135
Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych 11488
Pełnomocnik ds. Promocji, Kontaktów z Inwestorami i Mediami 954
Pełnomocnik ds. Kontroli Wewnętrznej 309
Straż Miejska 15952
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 987
Rada Miejska 16222
Komisje Rady Miejskiej 2311
Plany pracy komisji Rady Miejskiej 1126
Transmisje obrad Rady Miejskiej 8041
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 20678
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2006-2010 49
rok 2006 116
rok 2007 148
rok 2008 114
rok 2009 125
rok 2010 129
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 49
rok 2010 545
rok 2011 179
rok 2012 262
rok 2013 300
rok 2014 271
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 52
rok 2014 183
rok 2015 266
rok 2016 269
rok 2017 281
rok 2018 234
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 278
rok 2018 169
rok 2019 316
rok 2020 311
rok 2021 281
rok 2022 1184
rok 2023 315
Młodzieżowa Rada Miasta 7939
kadencja 2015/2016 2203
kadencja 2016/2017 2594
kadencja 2018/2019 1226
AKTY PRAWNE (od 2014r.) 836733
Dzienniki Ustaw 3442
Monitory Polskie 3390
Dzienniki Urzędowe 3241
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3622
Akty prawne (do 2013r.) 36546
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego 10349
Strategia rozwoju miasta Gubina 2006-2013 10189
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2020 6389
Program Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 7066
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Terenów Powojskowych na lata 2008-2013 8303
Gubiński program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012-2017 4730
Zarządzenia Burmistrza Miasta - rok 2006 5192
styczeń 2006r. 6581
luty 2006 5482
marzec 2006 5362
kwiecień 2006 5207
maj 2006 5935
czerwiec 2006 5179
lipiec 2006 7439
sierpień 2006 5196
wrzesień 2006 5050
październik 2006 5224
listopad 2006 8057
grudzień 2006 4775
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2007 4869
styczeń 2007 5525
luty 2007 5139
marzec 2007 5494
kwiecień 2007 5307
maj 2007 4866
czerwiec 2007 5121
lipiec 2007 5772
sierpień 2007 5421
wrzesień 2007 4778
październik 2007 4757
listopad 2007 4699
grudzień 2007 4987
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2008 4333
styczeń 2008 4928
luty 2008 4863
marzec 2008 4827
kwiecień 2008 4775
maj 2008 4720
czerwiec 2008 4718
lipiec 2008 5146
sierpień 2008 4864
wrzesień 2008 4694
październik 2008 5340
listopad 2008 4648
grudzień 2008 4647
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2009 4165
styczeń 2009 4914
luty 2009 4646
marzec 2009 5450
kwiecień 2009 4519
maj 2009 5048
czerwiec 2009 5044
lipiec 2009 4122
sierpień 2009 4477
wrzesień 2009 4879
październik 2009 4698
listopad 2009 4755
grudzień 2009 4677
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2010 3199
styczeń 2010 5081
luty 2010 5139
marzec 2010 4836
kwiecień 2010 4597
maj 2010 5099
czerwiec 2010 5490
lipiec 2010 4614
sierpień 2010 4964
wrzesień 2010 4199
październik 2010 4546
listopad 2010 4165
grudzień 2010 8166
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2011 3362
styczeń 2011 6051
luty 2011 5651
marzec 2011 6518
kwiecień 2011 4590
maj 2011 5350
czerwiec 2011 4698
lipiec 2011 4204
sierpień 2011 4321
wrzesień 2011 4592
październik 2011 4711
listopad 2011 5090
grudzień 2011 4201
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2012 3429
styczeń 2012 4544
luty 2012 3865
marzec 2012 4346
kwiecień 2012 3848
maj 2012 3762
czerwiec 2012 4066
lipiec 2012 3762
sierpień 2012 4180
wrzesień 2012 6102
październik 2012 10153
listopad 2012 7415
grudzień 2012 8208
Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina - rok 2013 2809
styczeń 2013 9147
luty 2013 7647
marzec 2013 5129
kwiecień 2013 5011
maj 2013 4657
czerwiec 2013 8855
lipiec 2013 4834
sierpień 2013 5785
wrzesień 2013 6404
październik 2013 5835
listopad 2013 5515
grudzień 2013 5641
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2006 5842
styczeń 2006 6257
luty 2006 5763
marzec 2006 6243
kwiecień 2006 7915
maj 2006 5377
czerwiec 2006 5359
wrzesień 2006 7688
październik 2006 5214
listopad 2006 5186
grudzień 2006 5899
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2007 5096
styczeń 2007 5199
luty 2007 5084
marzec 2007 5180
kwiecień 2007 5071
maj 2007 5219
czerwiec 2007 5000
sierpień 2007 4773
wrzesień 2007 5283
październik 2007 5134
listopad 2007 4967
grudzień 2007 5301
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2008 4778
luty 2008 5428
marzec 2008 5172
kwiecień 2008 4874
maj 2008 4865
czerwiec 2008 4767
sierpień 2008 4718
październik 2008 4894
listopad 2008 8827
grudzień 2008 5867
Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie - rok 2009 4462
styczeń 2009 4677
luty 2009 5079
marzec 2009 5138
kwiecień 2009 5141
maj 2009 4726
czerwiec 2009 4684
sierpień 2009 6552
wrzesień 2009 3336
październik 2009 4662
listopad 2009 5094
grudzień 2009 4558
Uchwały Rady Miejskiej - rok 2010 4124
styczeń 2010 4396
luty 2010 5266
kwiecień 2010 6033
maj 2010 4519
24 czerwca 2010 5298
28 czerwca 2010 4087
sierpień 2010 4021
10 września 2010 5104
24 września 2010r. 6198
15 października 2010 4370
10 listopada 2010 5226
uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 5687
rok 2010 3014
30 listopada 2010 r. 4099
6 grudnia 2010 r. 4827
21 grudnia 2010 4311
28 grudnia 2010 5568
rok 2011 5591
13 stycznia 2011r. 4286
24 lutego 2011r. 4521
24 marca 2011 r. 4549
5 kwietnia 2011 r. 6737
12 maja 2011r. 23140
30 czerwca 2011r. 19945
11 sierpnia 2011r. 6298
31 sierpnia 2011r. 3778
23 września 2011r. 4149
7 października 2011r. 3755
27 października 2011r. 4066
30 listopada 2011r. 3983
8 grudnia 2011r. 3608
20 grudnia 2011r. 4324
29 grudnia 2011r. 4206
rok 2012 3061
26 stycznia 2012 3746
29 lutego 2012r. 3494
28 marca 2012r. 4586
10 maja 2012 r. 4207
28 czerwca 2012 r. 4750
26 lipca 2012 r. 3264
28 września 2012 r. 4776
19 października 2012 r. 3872
15 listopada 8058
23 listopada 4493
29 listopada 9077
28 grudnia 9977
rok 2013 4744
12 lutego 3764
28 marca 5557
25 kwietnia 3303
29 maja 3190
27 czerwca 3452
13 sierpnia 4146
26 września 6078
31 października 5916
27 listopada 4209
12 grudnia 4688
30 grudnia 6762
Raporty o stanie Gminy 11482
za rok 2018 683
za rok 2019 2467
za rok 2020 720
za rok 2021 497
za rok 2022 472
WYBORY 16506
Nowy podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze i na obwody głosowania 12215
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 oraz referendum 1080
Wybory uzupelniające do Rady Miejskiej w Gubinie 2023 704
Wybory samorządowe 2024 2120
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 9891
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 10654
Rekrutacja do przedszkoli 20837
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 10223
Oświatowe jednostki organizacyjne gminy 22751
Przedszkole Miejskie nr 1 1325
Informacje podstawowe 12387
Kierownictwo 8424
Przedmiot działalności 11105
Przedszkole Miejskie nr 2 1365
Informacje podstawowe 16863
Kierownictwo 8231
Przedmiot działalności 8208
Przedszkole Miejskie nr 3 1228
Informacje podstawowe 18474
Kierownictwo 8956
Przedmiot działalności 7336
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 7582
Informacje podstawowe 6474
Kierownictwo 6563
Szkoła Podstawowa nr 2 1733
Informacje podstawowe 14993
Kierownictwo 6312
Szkoła Podstawowa nr 3 232
Informacje podstawowe 12254
Kierownictwo 10497
Przedmiot działalności 5924
Zespół Szkół Ogólnokształcących 8133
Informacje podstawowe 13719
Kierownictwo 8294
Przedmiot działalności 16240
KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 1281
Gminne osoby prawne 20332
Gubiński Dom Kultury 1185
Informacje podstawowe 15163
Kierownictwo 7456
Przedmiot działalności 8023
Autorski program działania GDK na lata 2022-2029 298
Biblioteka Miejska 2462
Informacje podstawowe 12883
Kierownictwo 6388
Przedmiot działalności 7863
Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 7341
Księgi rejestrowe gminnych instytucji kultury 14876
Gubiński Dom Kultury 5674
Miejska Biblioteka Publiczna 6041
Inne jednostki organizacyjne gminy 23728
Miejski Ośrodek Sportu 3749
Informacje podstawowe 14995
Kierownictwo 7816
Przedmiot działalności 6243
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8685
Informacje podstawowe 21501
Kierownictwo 7600
Przedmiot działalności 12658
Warsztaty Terapii Zajęciowej 7965
Informacje podstawowe 4265
Kierownictwo 4415
Przedmiot działalności 3710
Centrum Usług Wspólnych 157
Informacje dodatkowe 98
Kierownictwo 259
Przedmiot działalności 925
Konsultacje społeczne 2169
ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji 22319
Protokół z analizy zebranych w trakcie konsultacji danych 6559
Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 4370
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3538
Wykaz dziennych opiekunów 1327
Spółki z udziałem gminy 18004
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich 2416
Informacje podstawowe 14630
Organy spółki 10315
Przedmiot działalności 6481
Struktura własnościowa 5997
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 1517
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków 6548
Informacje podstawowe 7000
Organy społki 7847
Przedmiot działalności 5980
Struktura własnościowa 6010
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółki 1736
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 832
Informacje podstawowe 1560
Organy spółki 2101
Przedmiot działalności 1449
Struktura własnościowa 1618
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 757
Informacje podstawowe 1612
Organy spółki 1685
Przedmiot działalności 1606
Struktura wlasnościowa 1556
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 804
Informacje podstawowe 1461
Organy spółki 1593
Przedmiot działalności 1947
Struktura włsanościowa 1379
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 404
Informacje podstawowe 2577
Organy spółki 306
Przedmiot działalności 728
Struktura własnościowa 1591
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia 18224
Ochrona środowiska 18254
Usuwanie azbestu 4543
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 7502
Ogłoszenia 10803
Komunikaty 18840
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Gubina 48872
Decyzje odmawiajace udostepnienia informacji o środowisku i jego ochronie 5108
Informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 6461
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 7105
wnioski o wydanie decyzji i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 31778
postanowienia 20027
raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 14964
analizy porealizacyjne 2780
Program ochrony środowiska 11563
Ochrona przyrody 4554
wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów 4820
kary pienięzne za zniszczenie terenów zieleni lub usunięcie drzew lub krzewów 2559
Wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6969
Pozwolenia wodnoprawne 5756
sposób efektywnego rozpalania w piecach 479
Opłata retencyjna 501
Rowy melioracyjne 3193
Gospodarka odpadami komunalnymi 20370
Pożytek publiczny 7177
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 9084
KONSULTACJA AKTÓW PRAWNYCH 18307
OGŁOSZENIE O KONKURSACH 50696
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘTYCH KONKURSACH 49891
wzory dokumentów 12140
oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert 29278
PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY 2612
Rejestr działalności regulowanej 22604
Oferty inwestycyjne 16015
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy bądź najmu 237661
Wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia 244835
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 4237
Zamówienia publiczne 409701
Platforma zakupowa 2020
Archiwum 406235
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 22858
Zamówienia publiczne do 30.000 euro 13505
Majątek miasta 16911
Budżet 7952
Budżet na 2006r. 23832
Budżet na 2007r. 5238
Budżet na 2008r. 5245
Budżet na 2009r. 5107
Budżet na 2010r. 5552
Budżet na 2011r. 5040
Budżet na 2012r. 4086
Budżet na 2013r. 3737
Budżet na 2014r. 2941
Budżet na 2015 r. 946
Budżet na 2016 r. 942
Budżet na 2017 r. 960
Budżet na 2018 r. 1773
Budżet na 2019r. 757
Budżet na 2020r. 1066
Budżet na 2021r. 696
Budżet na 2022r. 848
Budżet na 2023r. 358
Budżet na 2024r. 4850
Pomoc publiczna 1349
rok 2008 5503
rok 2009 5506
rok 2010 4904
rok 2011 7075
rok 2012 4046
rok 2013 9060
rok 2014 8513
rok 2015 7097
rok 2016 7184
rok 2017 7710
rok 2018 4892
rok 2019 4981
rok 2020 3026
rok 2021 4547
rok 2022 4052
rok 2023 439
rok 2024 15
uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 59158
Informacje o wykonaniu budżetu 3995
rok 2007 5275
rok 2008 11968
rok 2009 3585
Informacja o stanie mienia komunalnego 4274
na dzień 31 grudnia 2012r. 3886
na dzień 31 grudnia 2011r. 4108
na dzień 31 grudnia 2010r. 5216
na dzień 30 wrzesnia 2009r. 4739
na dzień 30 września 2008r. 5193
na dzień 30 września 2007r. 5408
na dzień 30 września 2006r. 5066
na dzień 30 września 2005r. 6102
na dzień 31 grudnia 2013r. 2880
na dzień 31 grudnia 2014 r. 2774
na dzień 31 grudnia 2015 r. 2276
na dzień 31 grudnia 2016 r. 873
na dzień 31 grudnia 2017 r. 1449
na dzień 31 grudnia 2018 r. 922
na dzień 31 grudnia 2019 r. 389
na dzień 31 grudnia 2020 r. 418
na dzień 31 grudnia 2021 r. 1109
na dzień 31 grudnia 2022 r. 2893
Sprawozdania z wykonania budżetu 8822
Sprawozdanie za 2005r. 4252
Sprawozdanie za 2006r. 6555
Sprawozdanie za 2007r. 4944
Sprawozdanie za 2008r. 4317
Sprawozdanie za 2009r. 4311
Sprawozdanie za 2010r. 5175
Sprawozdanie za 2011r. 2502
sprawozdania kwartalne 3445
sprawozdania półroczne 3303
sprawozdanie roczne 6449
Sprawozdanie za 2012r. 2846
sprawozdania kwartalne 10250
sprawozdania półroczne 3647
sprawozdanie roczne 3627
Sprawozdania za 2013r. 2593
Sprawozdania kwartalne 7228
Sprawozdania półroczne 3184
Sprawozdania roczne 3091
Sprawozdania za 2014r. 1569
Sprawozdania kwartalne 5386
Sprawozdania półroczne 2736
Sprawozdania roczne 2622
Sprawozdanie za 2015r. 1312
Sprawozdania kwartalne 4543
Sprawozdania półroczne 1651
Sprawozdania roczne 2087
Sprawozdania za 2016 r. 1100
Sprawozdania kwartalne 5007
Sprawozdania półroczne 1502
Sprawozdania roczne 2359
Sprawozdania za 2017 r. 902
Sprawozdania kwartalne 3329
Sprawozdania półroczne 3114
Sprawozdania roczne 1569
Sprawozdania za 2018 r. 533
Sprawozdania kwartalne 2709
Sprawozdania półroczne 2989
Sprawozdania roczne 1996
Sprawozdania za 2019 r. 407
Sprawozdania kwartalne 3529
Sprawozdania półroczne 2898
Sprawozdania roczne 3393
Sprawozdania za 2020 r. 316
Sprawozdania kwartalne 1987
Sprawozdania półroczne 3565
Sprawozdania roczne 1456
Sprawozdania za 2021 r. 267
Sprawozdania kwartalne 1123
Sprawozdania półroczne 585
Sprawozdania roczne 901
Sprawozdania za 2022 r. 261
Sprawozdania kwartalne 2744
Sprawozdania półroczne 2087
Sprawozdania roczne 3434
Sprawozdania za 2023 r. 126
Sprawozdania kwartalne 2354
Sprawozdania roczne 69
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze i inne 146750
Ogłoszenia o naborze 179726
Postępowania w toku 104629
Wyniki naboru 272529
Kontrole zewnętrzne 111
rok 2015 6255
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 3429
Państwowy Inspektorat Weterynarii w Krośnie Odrzańskim 6152
Wojewoda Lubuski 3305
Regionala Izba Obrachunkowa 3098
rok 2016 1501
Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze 3066
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 2712
rok 2017 1641
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 2045
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 5401
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 1913
Lubuski Urząd Wojewódzki 1698
rok 2018 1320
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 2862
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. 447
Wojewoda Lubuski 562
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 966
rok 2019 1863
Wojewoda Lubuski 6680
Regionalna Izba Obrachunkowa 1108
rok 2020 111
Państwowa Inspekcja Pracy 2877
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 302
rok 2021 113
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 575
rok 2022 103
Państwowa Inspekcja Pracy 6414
rok 2023 45
Wojewoda Lubuski 164
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim 157
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze 179
Krajowe Biuro Wyborcze 5534
Architektura 17472
Planowanie przestrzenne - ogłoszenia Burmistrza Miasta 34694
Planowanie przestrzenne - plany w trakcie opracowywania 422
Planowanie przestrzenne - plany uchwalone 36791
Decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego 29856
Studium uwarunkowań 26386
Rewitalizacja 5745
Rejestry, ewidencje i archiwa 1514
Dostępność Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami 2325
Plan działania na rzecz poprawy dostępności w Urzędzie 3138
Informacja dla osób niesłyszących 744
Koordynator ds. dostępności 766
deklaracja dostępności 618
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 461
ULGI 1244
podatkowe 1176
osoby fizyczne 1033
osoby prawne 1713
cywilnoprawne 1700
Co i jak w urzędzie 360874
Wydziały 152882
Sprawy 199059
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 4844
DRUKI DO POBRANIA 12260
Petycje 6781
Petycje kierowane do Urzędu Miejskiego w Gubinie 8046
Sposób realizacji petycji 4267
Udostępnianie informacji publicznej 5636
Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 4760
Zgromadzenia publiczne 8201
Informacja o planowanych zgromadzeniach publicznych 1745
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 272484
Ogłoszenia o przetargach 305445
Rozstrzygnięte 95699
Unieważnione 86558
Elektroniczna skrzynka podawcza 16994
Informacje o biuletynie 15292
Redakcja serwisu 6422
procedury 699

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17782
Instrukcja 13600
O biuletynie 12409
Zespół redakcyjny 14801
Statystyki 9415
Rejestr zmian 1305683
Mapa biuletynu 7971
Deklaracja dostepności 3775
Monitoring 391
« powrót do poprzedniej strony