ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZASADY REKRUTACJI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-29 08:59:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
do przedszkoli miejskich w Gubinie
 
1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć do dnia 13 lutego 2019r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim, w którym dziecko jest już zapisane.

Formularz deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu oraz tutaj  do pobrania .

 
2. Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym
 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 NIE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. WSZYSTKIE DZIECI W WIEKU 6 LAT, ZOBOWIĄZANE DO ROCZNEGO  PRZYGOTOWNIA PRZEDSZKOLNEGO, NIE OBJĘTE DOTYCHCZAS EDUKACJĄ PRZEDSZKOLNĄ,  WINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE DO WYBRANEJ PLACÓWKI PRZEDSZKOLNEJ.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim rozpocznie się   14 lutego 2019 r.
 
Zgodnie z harmonogramem:
 
1) od 14  do 28 lutego 2019r. należy składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - wniosek do pobrania tutaj;
 
2) od 1 do 15 marca 2019r. komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce będą miały czas na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
 
3) 19 marca 2019r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości w siedzibach przedszkoli  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek;
 
4) do 22 marca  2019r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w postaci pisemnego oświadczenia  - oświadczenie tu do pobrania
 
5) 26 marca 2019r. w każdej z placówek komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 
3. Postępowanie rekrutacyjne i  postępowanie uzupełniające 
 
Jeśeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w danej placówce pozostaną wolne miejsca - przeprowadzone zostanie w późniejszym terminie postępowanie uzupełniające.
Terminy postępowania rekrutacyjnego ora zpostępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nt 38A.2019 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 stycznia 2019r. - tu harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego
 
Kryteria rekrutacyjne:
Po upłynięciu terminu na składanie wniosków w każdej placówce rozpoczną prace komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów przedszkoli. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.
 
W pierwszym etapie uwzględnianie będą kryteria  rekrutacyjne określone w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe  Są to:
1) wielodzietność rodziny dziecka – tutaj do pobrania oświadczenie o wielodzietności,
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie –  tutaj do pobrania oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 
Każde z siedmiu kryteriów ma jednakową wartość.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które zostały określone uchwałą  Rady Miejskiej w Gubinie.
Kryteria te są następujące:
 
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dziecko, któremu gmina zobowiązana jest zapewnić na moc odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego  (20 punktów)
 
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (10 punktów)
 
3) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (5 punktów)
 
4) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin (3 punkty)
 
5) rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola będzie uczęszczało w roku szkolnym 2018/2019 do tego samego przedszkola (2 punkty).
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data wytworzenia informacji: 2017-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Midzio-Kaczmarek Data wprowadzenia do BIP 2016-02-29 08:59:02
Wprowadził informację do BIP: Regina Midzio-Kaczmarek Data udostępnienia informacji: 2016-02-29 09:22:32
Osoba, która zmieniła informację: Regina Midzio-Kaczmarek Data ostatniej zmiany: 2019-02-06 09:54:32
Artykuł był wyświetlony: 9275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu