ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (droga, sieć wodociągowa, kanalizacyjna itp.)

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (droga, sieć wodociągowa, kanalizacyjna itp.)

Wydział: Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2018-12-05 09:11:06

Termin załatwienia

Tryb ustawowy przewiduje do 65 dni od daty wpłynięcia wniosku do urzędu

Osoba kontaktowa

Wioletta Wicińska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Gubinie, ul. Piastowska 24, pokój nr 104B (parter)

Telefon kontaktowy

68/4558133

Adres e-mail

gb@gubin.pl

Sposób załatwienia

  • Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • Przesłanie decyzji do wnioskodawcy listem poleconym lub
  • Odbiór osobisty lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miejskim w Gubinie ul. Piastowska 24, pokój nr 104B

Miejsce odbioru

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy,
- adres,
- nr telefonu kontaktowego,
- imię i nazwisko lub nazwa pełnomocnika, adres i nr telefonu,
- numer/y działki/ek objętych wnioskiem oraz ich położenie,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki planowanej zabudowy, w tym:
* lokalizacja inwestycji,
* wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,
* ilość kondygnacji,
* szerokość elewacji frontowej,
* wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,
* geometria dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych)
- usytuowanie obiektu na działce/kach,
- dane dotyczące obecnego wykorzystania terenu inwestycji,
- określenie zapotrzebowania na wodę, ogrzewanie, energię, odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej i sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
- kwalifikacja inwestycji w zakresie przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko,
- 2 egzemplarze mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującego teren, którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:200,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji zakwalifikowanej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
- data i czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika,
- oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej lub potwierdzenia jej przelewu.

Opłaty

- opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł,
- opłatę skarbową można uiścić:
* w kasie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24, w godzinach 800 do 1400,
* przelewem na konto:
   PKO BP S.A nr 06 1020 5402 0000 0502 0027 7418

Tryb odwoławczy

- od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Gubina, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Banach Data wytworzenia informacji: 2018-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Wicińska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-05 09:08:34
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Banach Data udostępnienia informacji: 2018-12-05 09:11:06
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Banach Data ostatniej zmiany: 2018-12-05 09:11:06
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Gubinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu