ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Interpelacje i zapytania składane w formie pisemnej przez Radnych Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Numer interpelacji Imie i nazwisko radnego składającego interpelację lub zapytanie Przemiot interpelacji lub zapytania
Skan interpelacji
zapytania
Skan dopowiedzi na interpelację
zapytanie
SO.0003.5.2024 Tomasz Romanowski Ciąg pieszych na ul. Legnickiej interpelacja  
SO.0003.4.2024 Waldemar Bajor Posadzenie drzew tlenowych na wzgórzach gubińskich zapytanie odpowiedź
SO.0003.3.2024 Zbigniew Bołoczko Kolportaż gazety Wiadomości Gubińskie zapytanie odpowiedź
SO.0003.2.2024 Mirosław Rogiński Zorganizowanie spotkania w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o pzrepisy dyrektywy transgranicznej zapytanie odpowiedź
SO.0003.1.2024 Teresa Zajkowska Utworzenie przejścia dla pieszych w pobliżu siedziby Centrum Usług Wspólnych przy ul. Kossaka zapytanie odpowiedź
SO.0003.30.2023 Krzysztof Zdobylak Rozpisanie grafiku na wynajem hali sportowej przy SP3 zapytanie odpowiedź
SO.0003.29.2023 Halina Wojnicz Stan techniczny instalacji oświetlenia elektrycznego na ul. Westerplatte zapytanie odpowiedź
SO.0003.28.2023 Halina Wojnicz Naprawa nawierzchni drogi na ul. Żółkiewskiego zapytanie odpowiedź
SO.0003.27.2023 Halina Wojnicz Postawienie wiaty przystankowej na ul. Obr. Pokoju zapytanie odpowiedź
SO.0003.26.2023 Halina Wojnicz Utworzenie lini autobsowej na trasie Gubin-Żary zapytanie odpowiedź
SO.0003.25.2023 Mirosław Rogiński Wdrożenie w mieście świadczenia z zakresu usługi sąsiedzkiej zapytanie odpowiedź
SO.0003.24.2023 Zbigniew Bołoczko Podwyżki płac dla urzedników zapytanie odpowiedź
SO.0003.23.2023 Teresa Zajkowska Plakaty reklamowe komitetów wyborczych zapytanie odpowiedź
SO.0003.22.2023 Halina Wojnicz Parking przy ul. Roosevelta i Konopnickiej interpelacja odpowiedź
SO.0003.21.2023 Zbigniew Bołoczko Wybieg dla psów zapytanie odpowiedź
SO.0003.20.2023 Zbigniew Bołoczko Cmentarz Komunalny w Gubinie interpelacja zapytanie odpowiedź
SO.0003.19.2023 Wojciech Sendera Zamontowanie lustra po przeciwległej stronie ul. Platanowej interpelacja odpowiedź
SO.0003.18.2023 Mirosław Rogiński Ilu brakuje nauczycieli w placówkach oświatowych w Gubinie i jakie działania zostaną podjetę w przypadku wakatów interpelacja odpowiedź
SO.0003.17.2023 Mirosław Rogiński Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. interpelacja odpowiedź
SO.0003.16.2023 Mirosław Rogiński Czy w ZSO będzie obowiazywał podręcznik "Historia i Teraźniejszość" i czy Pan Burmistrz zamierza wydać rekomendację dla dyrekcji szkoły dot. korzystania z tego podręcznika
SO.0003.15.2023 Zbigniew Bołoczko Problem z funkcjonowaniem połaczenia kolejowego do Zielonej Góry skan interpelacji odpowiedź
SO.0003.14.2023 Halina Wojnicz Postawienie lustra przy wyjeżdzie z marketu Dino przy ul. Roosevelta skan interpelacji odpowiedź
SO.0003.13.2023 Zbigniew Bołoczko Utworzenie stanowiska do digitalizacji zbiorów znajdujących się w SPZG skan interpelcji odpowiedź
SO.0003.12.2023 Zbigniew Bołoczko Kiedy zostaną uruchumione mosty przy Placu Bolesława Chrobrego i Emilii Orzeszkowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.11.2023 Zbigniew Bołoczko Prośba o zwrócenie się do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny o plany inwestycyjne jakie firma być może zrealizuje w Gubinie skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.10.2023 Zbigniew Bołoczko Ujęcie w budżecie wykonanie projektow na ul. Brzozową i Osiedlową skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.9.2023 Danuta Grygorowicz Udzielenie pomocy finansowej dla SPZG na wykonanie metalowego stelazu na atrefakty skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.8.2023 Teresa Zajkowska Naprawa nawierzchni na ulicy Parkowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.7.2023 Teresa zajkowska Udostępnienie mieszkancom grafiku sprzatania ulic na stronie interentowej urzędu skan interpelcji skan odpowiedzi
SO.0003.6.2023 Mirosław Rogiński Zorganizowanie szkolenia dla radnych z pracownikami Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat finansów publicznych skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.5.2023 Mirosław Rogiński Szpecące graffiti na Arkadzie na Wyspie Teatralnej skan zapytania
SO.0003.4.2023 Teresa Opara Zagospodarowanie terenu przylegającego do ul. Kaliskiej przy skrzyżowaniu  z drogą do Żenichowa - plac zabaw oraz fitness pod chmurką skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.3.2023 Halina Wojnicz Przygotowanie terenu pod budowę boksów śmietniowych Roosevelta 1, 3-3c i ul. Konopnickiej 2 skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.2.2023 Halina Wojnicz Remont chodnika od naroża ulicy 3 Maja i ulicy Prusa do ulicy Westerplatte i Zygmunta Starego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.1.2023 Mirosław Rogiński Zorganizowanie dla seniorów nieodplatnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.28.2022 Zbigniew Boloczko Zmiana trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.27.2022 Krzysztof Zdobylak
1.Doświetlenie odcinka prowadzącego od przystanku autobusowego przy dworcu kolejowym
2.Aktualizacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej odjazdu  przyjazdu do dworca kolejowego
skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.26.2022 Zbigniew Bołoczkoo Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Gen. W.Andersa, Budziszyńskiej, Ułanów Karpackich skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.25.2022 Teresa Zajkowska Oznakowanie przejścia dla pieszych w pobliżu siedziby CUW skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.24.2022 Zbigniew Bołoczko Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej skan intrpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.23.2022 Teresa Zajkowska Przebudowa drogi na ul. Repatriantów treść zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.22.2022 Halina Wojnicz Wyznaczenie miejsc parkingowych przy przychodniach lekarskich przy ul. Gdańskiej i Śląskiej treść zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.21.2022 Krzysztof Zdobylak Ustawienie znaku "strefa zamieszkania" na ulicy przyległej do ul. Jana Sobieskiego treśc zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.20.2022 Krzysztof Zdobylak Budowa przejścia dla pieszych i doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego treśc zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.19.2022 Teresa Zajkowska Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic: Wrońskiego, Juliusza Kossaka i Gen. Pułaskiego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.18.2022 Teresa Zajkowska Wystające studzienki kanalizacyjne na ul. Przemysłowej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.17.2022 Teresa Zajkowska Skomunikowanie połaczeń miejskich autobusów z rozkładem jazdy pociągów skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.16.2022 Mirosław Rogiński Zakup tablic informacyjnych jak prawidlowo segregować śmieci i dostarczenie ich Spółdzielniom Mieszkaniowym i Wspólnotom Mieszkaniowym skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.15.2022 Zbigniew Bołoczko Sieć wodno-kanalizacyjna na Wyspie Teatralnej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.14.2022 Teresa Zajkowska Przerwa w dostawie wody skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.13.2022
Zbigniew Boloczko Krystyna Paczka
Teresa Zajkowska
Renowacja murowanego przystanku autobuskowego przy ul. Kresowej oraz betonowych słupów ogloszeniowych skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.12.2022 Zbigniew Bołoczko Poprawa nawierzchni ul. Żołnierskiej lub zmiana organizacji ruchu w tej okolicy skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.11.2022 Mirosław Rogiński Opracowanie uchwały krajobrazowej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.10.2022
Teresa Zajkowska
Zbigniew Bołoczko
Zainstalowanie monitoringu na Placu Króla Bolesława Chrobrego oraz wyznaczenie ścieżek i ławeczek na przylegającym do placu terenu skan zapytania skan odpowiedzi
SO.003.9.2022 Teresa Zajkowska budowa drogi wewnętrznej  i miejsc parkingowych przy ul. Gen.Pułaskiego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.003.8.2022 Teresa Zajkowska stan techniczny drogi w okolicach przejścia dla pieszych przy ul.wyspiańskiego w pobliżu rozwidlenia z ulicą Racławicką skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.7.2022 Zbigniew Bołoczko Stan techniczny ulic i infrastruktury w nie wbudowanej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.6.2022 Halina Wojnicz Rewitalizacja budynków w obrębie u. Słowackiego, Dąbrowskiego i Obr. Pokoju w ramach programu Polski Ład skan zapytania
SO.0003.5.2022 Halina Wojnicz Zakup budek lęgowych skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.4.2022 Mirosław Rogiński Rozszerzenie menu przedmiotowego na BIP o kontrole wewnętrzne skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.3.2022
Jerzy Galewski
Halina Wojnicz
Oświetlenie przy ul. Krańcowej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.2.2022 Mirosław Rogiński Zestawienie wzrostu kosztow za gaz i energię elektryczną skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.1.2022 Mirosław Rogiński Transgraniczna opieka zdrowotna skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.36.2021 Teresa Zajkowska Skwer na zbiegu ulic Matejki i Lubelskiej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.35.2021 Zbigniew Bołoczko Przeniesienie przystanku autobusowego z ul. Cmentarnej na ul. Pułaskiego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.34.2021 Teresa Zajkowska Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością przy bibliotece miejskiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.33.2021 Mirosław Rogiński Iluminacje w górnej części miasta skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.32.2021 Mirosław Rogiński Zabezpieczenie cmentarza przed zwierzyną leśną skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.31.2021 Halina Wojnicz Postawienie wiaty na dawnym dworcu autobusowym skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.30.2021 Jan Skóra Tamy budowane przez bobry skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.29.2021 Halina Wojnicz Rowy melioracyjne skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.28.2021 Mirosław Rogiński Szpeczące graffiti na Arkadzie na Wyspie Teatralnej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.27.2021 Teresa Zajkowska Zakup i instalacja windy w budynku przy ul. Gdańskiej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.26.2021 Zbigniew Bołoczko Uchwała w sprawie zasad nadawania nazw ulicom, parkom, skwerom i innym obiektom miejskim. skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.25.2021 Halina Wojnicz Powołanie zespołu do opracowania koncepcji zagospodarowania Wyspy Teatralnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.24.2021 Zbigniew Bołoczko Opłata adiacencka skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.23.2021
Teresa Zajkowska
Robert Woszak
Zachowanie drzewostanu lip na ul. Miodowej skan skan odpowiedzi
SO.0003.22.2021 Halina Wojnicz Monitoring na rondzie Niepodległości  skan skan odpowiedzi
SO.0003.21.2021 Halina Wojnicz Naprawa nawierzchni drogi gruntowej ul. Żółkiewskiego skan skan odpowiedzi
SO.0003.20.2021 Halina Wojnicz Wymiana ulicznej instalacji oświetleniowej na ul. Westerplatte wzdłuż Placu Jana Pawła II skan skan odpowiedzi
SO.0003.19.2021 Mirosław Rogiński Udzielenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.18.2021 Teresa Zajkowska Porządek w mieście skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.17.2021 Zbigniew Bołoczko Komunikacja autobusowa skan odpowiedzi
SO.0003.16.2021 Teresa Zajkowska Progi zwalniające na ul. Gen.Pułaskiego i Cmentarnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.15.2021 Danuta Grygorowicz Plac zabaw na ul. Morskiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.14.2021 Wojciech Sendera Budowa placu zabaw oraz wyposażenia placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej na zbiegu ulicy Różanej z ul.Gdańską skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.13.2021 Tomasz Romanowski Legalność poruszania się quadów i motorów po Wzgórzach Gubińskich skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.12.2021 Tomasz Romanowski Remont ul. Legnickiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.11.2021 Tomasz Romanowski Przywrócenie komunikacji na moście na ul. Orzeszkowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.10.2021 Mirosław Rogiński Szeroka kampania informacyjna szczepienia COVID 19 wśród młodzieży skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.9.2021 Mirosław Rogiński Zajęcia edukacyjne dla uczniów - zasady bezpiecznego poruszania się na drogach skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.8.2021 Mirosław Rogiński Zamontowanie na słupach oświtleniowych mocowań do flag skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.7.2021 Zbigniew Bołoczko Wybieg dla psów na terenie miasta skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.6.2021 Zbigniew Bołoczko Znaki informcyjne w mieście oraz "Witacz". skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.5.2021 Mirosław Rogiński Program "Podlej deszczem" skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.4.2021 Mirosław Rogiński Stan emocjonalny dzieci w dobie pandemii skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.3.2021 Zbigniew Bołoczko Spowalniacz ruchu i naprawa chodnika ul. Miedziana - skrzyżowanie ul. Dzikiej i Pamiątkowej skan interpelacji skan  odpowiedzi
SO.0003.2.2021 Mirosław Rogiński Kompleksowy przegląd drzewostanu na cmentarzu przy ul. Kujawskiej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.1.2021 Zbigniew Bołoczko Nieczynny betonowy słup po byłym oświetleniu drogowym przy ul. Racławickiej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.24.2020 Halina Wojnicz Zanieczyszczenie smogiem powietrza w naszym mieście skan skan odpowiedzi
SO.0003.23.2020   Teresa Zajkowska Apel w sprawie wyroku Trybunału konstytucyjnego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.22.2020 Zbigniew Bołoczko Ustawienie na cmentarzu całorocznych toalet skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.21.2020 Mirosław Rogiński Komunikacja PKS w dniu 1 listopada br. skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.20.2020 Mirosław Rogiński Wiata na terenie przystanku PKS w Gubinie skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.19.2020 Halina Wojnicz Bezpieczeństwo mieszkańców Pl.Katedralnego 2 oraz osób korzystających z miejsc parkingowych  skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.18.2020 Teresa Zajkowska Boisko między ulicami Kresową, Kossaka i Pułaskiego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.17.2020 Teresa Zajkowska Chodnik przy zbiegu ulic Lubelskiej i Zimnej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.16.2020 Teresa Zajkowska Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Gen. Pułaskiego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.15.2020 Teresa Zajkowska Udział miasta w finansowaniu testów na obecność wirusa COVID 19 skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.14.2020 Mirosław Rogiński Tymczasowa, bezpłatna pomoc prawna dla gubińskich przedsiębiorców w związku z pandemią skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.13.2020 Mirosław Rogiński Zakup maseczek skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.12.2020 Mirosław Rogiński Osoby przebywajace na kwarantannie skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.11.2020 Mirosław Rogiński Wykorzystanie drona do patrolowania przestrzeni miejskiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.10.2020 Mirosław Rogiński Dezynfekcja przestrzeni miejskiej w Gubinie skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.9.2020 Mirosław Rogiński Deratyzacja na osiedlu E. Plater w Gubinie skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.8.2020 Mirosław Rogiński Przeprowadzenie oprysków na terenach zagrożonych występowaniem kleszczy skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.7.2020 Halina Wojnicz Parking przy galerii Hosso skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.6.2020 Mirosław Rogiński Przegląd drzewostanu na cmentarzu skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.5.2020 Zbigniew Bołoczko Zmiana organizacji ruchu na ul. Rydla skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.4.2020 Zbigniew Bołoczko Urządzenia sieci deszczowej i wodno-kanalizacyjnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.3.2020 Mirosław Rogiński Kontrola pozimu zanieczyszczeń powietrza skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.2.2020 Janusz Jażdżewski Ujęcie ul. Krasickiego do "Programu budowy i przebudowy dróg na lata 2020-2025" skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.1.2020 Zbigniew Bołoczko Wymiana opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Wieniawskiego skan skan odpowiedzi
SO.0003.56.2019 Zbigniew Bołoczko Likwidacja barier architektonicznych skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.55.2019 Mirosław Rogiński Szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla gubińskich seniorów w roku 2020 skan odpowiedź
SO.0003.54.2019 Zbigniew Bołoczko Park 5 Dywizji skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.53.2019 Mirosław Rogiński Smog w mieście skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.52.2019 Danuta Grygorowicz Wygłuszenie stanowisk strzeleckich na strzelnicy przy ul. Koszarowej skan zapytania skan odpowiedzi
SO.003.51.2019 Mirosław Rogiński Ustawienie kontenerów na terenie ogrodów działkowych i bezpłatny odbiór odpadów zielonych skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.003.50.2019 Teresa Zajkowska Budowa drogi do cmentarza oraz parkingów przy miejskiej nekropolii skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.003.49.2019 Teresa Zajkowska Opracowanie w obecnej kadencji planu inwestycji drogowych skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.48.2019 Ziemowit Patek Usunięcie lipy przy ul.Szkolnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.47.2019 Mirosław Rogiński Przeprowadzenie edukacji na temat dopalaczy dla uczniów skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.46.2019 Zbigniew Bołoczko Zabezpieczenie przeciwpowodziowe skan odpowiedzi
SO.0003.45.2019 Danuta Grygorowicz Poprawa stanu nawierzchni ulicy i chodników na ul. Podgórnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.44.2019 Danuta Grygorowicz Parking i plac zabaw na ul. Morskiej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.43.2019 Zbigniew Bołoczko Położenie dywanika asfaltowego na części ul. Podgórnej skan odpowiedzi
SO.0003.42.2019 Teresa Zajkowska Modernizacja ścieżek rowerowych skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.41.2019 Mirosław Rogiński Ustawienie w mieście kurtyn i mgławic wodnych skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.40.2019 Zbigniew Bołoczko Konserwacja słupów oświetlenia drogowego skan zapytania skan odpowiedzi
SO.0003.39.2019 Janusz Jażdżewski Sprzedaż działki nr 189 przy ul. Sportowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.38.2019 Janusz Jażdżewski Zatoczka dla autobusów przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Kresowa skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.37.2019
Tomasz Romanowski
Zbigniew Bołoczko
Deptak/ul.Śląska skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.36.2019 Mirosław Rogiński Informacje nt.warunków udzielania bonifkat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.35.2019 Zbigniew Bołoczko Wzgórza Gubińskie skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.33.2019 Tomasz Romanowski Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do pozostałej części ul. Jedności Robotnoiczej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.32.2019 Tomasz Romanowski Wypłacenie dla nauczycieli środków za dni strajkowe skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.31.2019 Mirosław Rogiński Przejście dla pieszych na ul. Platanowej do Marketu Dino skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.30.2019 Teresa Zajkowska Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Pułaskiego skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.29.2019 Zbigniew Bołoczko Prowadzenie strony internetowej Gubina skan odpowiedzi
SO.0003.28.2019 Wojciech Sendera Brak oświetlenia pomiędzy ul. Dąbrowskiego, a ul. Drukarską skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.27.2019 Wojciech Sendera Brak oświetlenia na końcowym fragmencie ul. Różanej skan odpowiedzi
SO.0003.26.2019 Mirosław Rogiński Wyposażenie szkół w zadaszone wiaty wraz ze stojakami rowerowymi skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.24.2019 Zbigniew Bołoczko Zagospodarowanie terenu wokół byłego Mostu Północnego przy ul. Piastowskiej skan odpowiedzi
SO.0003.23.2019 Janusz Jażdżewski Postawienie przystanków autobusowych przy ul.Kresowej przy orliku oraz przy ul. Barlickiego -Sklep skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.22.2019 Janusz Jażdżewski Organizacja ruchu na nowo wykonanych ulicach na tzw.osiedlu Barlickiego skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.21.2019 Janusz Jażdżewski Fotoradar na ul.Kresowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.20.2019 Robert Woszak Usunięcie śmieci w okolicy ul.Podgórnej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.19.2019 Robert Woszak Zakup defibrylatorów skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.18.2019 Teresa Opara Remont ul.Ogrodowej skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.17.2019 Teresa Opara Projekt budowy drogi ul.Widok skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.16.2019 Mirosław Rogiński Dewastacja byłych zakładów Carina i Goflan skan interpelacji
SO.0003.15.2019 Krzysztof Zdobylak Parking na os.E.Plater skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.14.2019 Zbigniew Bołoczko Kolumbarium na cmentarzu komunlanym skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.13.2019 Zbigniew Bołoczko Stan oświetlenia na odcinku ul.Oświęcimskiej do ul.Maja
SO.0003.12.2019 Zbigniew Bołoczko Kogeneracja skan odpowiedzi
SO.0003.11.2019 Teresa Zajkowska Przystanek autobusowy przy ul.W.Kossaka skan interpelacji skan odpowiedzi
SO.0003.10.2019 Zbigniew Bołoczko Przełożenie nawierzchni chodnika przy ul.Roosevelta 1 skan odpowiedzi
SO.0003.9.2019 Zbigniew Bołoczko Uszkodzone słupy ozdobne oświetlenia ulicznego w okolicy galerii skan odpowiedzi
SO.0003.8.2019 Zbigniew Bołoczko Stan techniczny chodnika przy ul.Westerplatte pomiędzy blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej a byłą Biedronką
 
skan odpowiedzi
SO.0003.7.2019 Zbigniew Bołoczko Podłączone oświetlenie zewnętrzne wspólnot mieszkaniowych do licznika administarcyjnego
Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Dobras
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Dobras
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 13:19:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Dobras
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 13:19:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Dobras
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-26 08:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »